Wat doen wij?

Achtergrond
Psychiatrische aandoeningen tijdens en na de zwangerschap worden nog onvoldoende opgespoord en behandeld, terwijl dit om de volgende redenen belangrijk is:

 • Psychiatrische aandoeningen tijdens de zwangerschap geven een verhoogde kans op zwangerschapscomplicaties (m.n. vroeggeboorte) en een hyperreactief stress systeem van het kind o.b.v. intra-uteriene blootstelling aan verhoogde hoeveelheid stresshormonen van de moeder
 • Psychiatrische aandoeningen gaan vaak gepaard met andere risicofactoren die de zwangerschap en de ontwikkeling van het kind negatief beïnvloeden (oa middelengebruik, verminderde zelfzorg en meer psycho-sociale problemen)
 • Bevalling is een risicofactor voor het optreden van een psychiatrische aandoening of het verergeren van een al bestaande psychiatrische stoornis
 • Bij ernstige psychopathologie van de moeder en/of de vader is bijna altijd de ouder-kind relatie verstoord. Een verstoorde ouder-kind relatie kan negatieve gevolgen hebben voor de cognitieve, emotionele en gedragsmatige ontwikkeling van het kind

Doelstelling

 • Het waarborgen van multidisciplinaire expertise (diagnostiek, preventie en behandeling) van psychiatrische aandoeningen in relatie tot zwangerschap, de postpartum periode en de vroege kindontwikkeling binnen één centrum (eigen telefoonnummer, website en aanmeldprocedure)
 • Nationaal en internationaal toonaangevend zijn in onderzoek van psychiatrische aandoeningen in relatie tot zwangerschap, de postpartum periode en de vroege kindontwikkeling
 • Het verzorgen van geaccrediteerde bij- en nascholing op het gebied van psychiatrische aandoeningen in relatie tot zwangerschap, postpartum en de vroege kindontwikkeling (doelgroepen: kraamzorg, verloskundigen, gynaecologen, psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, infant mental health specialisten en huisartsen)

Patiëntendoelgroep

 • Vrouwen die een psychiatrische aandoening hebben of hebben gehad en zwanger zijn of willen worden
 • Psychiatrische aandoeningen ontstaan tijdens de zwangerschap of na de bevalling
 • Preventieve behandeling van vrouwen die eerder na een bevalling een ernstige psychiatrische aandoening hebben gehad (postpartum psychose of een postpartum depressie)
 • Vragen over het gebruik van psychiatrische medicatie tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding
 • Een verstoorde band of relatie met het kind ten gevolge van een psychiatrische aandoening van de moeder en/of vader na de bevalling
 • Kinderen tot 4 jaar met een verstoorde emotionele en/of gedragsmatige ontwikkeling van ouders met een psychiatrische aandoening

Behandelaanbod

 • Polikliek zwangerschapsgerelateerde psychiatrie: diagnostiek, second opinion (o.a. m.b.t drang/dwang), advies, begeleiding en behandeling en zo nodig indicatie klinisch kraambed op psychiatrische gronden
 • Combipoli psychiatrie/kinder- en jeugdpsychiatrie (ouders met psychopathologie en hun kinderen tot 4 jaar): (ontwikkelings)diagnostiek kind, observatie ouder-kind interactie, individuele ouder-kind behandeling, ouderbegeleiding, systeemtherapie
 • Groepsbehandeling voor moeders met psychiatrische aandoeningen en hun kinderen tot 4 jaar
 • Dagbehandeling voor zwangere vrouwen met psychiatrische aandoeningen
 • Dagbehandeling voor moeders met psychiatrische aandoeningen en hun kinderen tot 1 jaar
 • Klinische opname zwangere vrouwen met psychiatrische problematiek als onderdeel in de ketenzorg (bijv. verslaving, verstandelijke beperking)
 • Klinische opname op de moeder-baby unit van vrouwen met ernstige psychiatrische aandoeningen na de bevalling en hun kinderen tot 6 maanden