Behandelaanbod

Zeker als u niet vaak met onze zwangerschapsgerelateerde psychiatrische zorg te maken hebt, kunnen wij ons voorstellen dat het niet altijd even snel duidelijk is waarvoor patiënten bij ons terecht kunnen. Het gemakkelijkst is als u hiervoor direct contact opneemt met de afdeling van het specifieke specialisme (zie hiervoor Contact).

Behandelaanbod Centrum Zwangerschapspsychiatrie:

 • Polikliek zwangerschapsgerelateerde psychiatrie: De polikliniek richt zich vooral op het stellen van een diagnose, het geven van advies en uitleg, (kortdurende) behandeling en eventueel een gerichte doorverwijzing. Op de polikliniek werken artsen (arts in opleiding tot psychiater, psychiater), psychologen, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en secretaresses. Vanuit de polikliniek wordt samengewerkt met andere medisch specialisten in het Erasmus MC. Als er bijvoorbeeld sprake is van psychiatrische problematiek rondom de zwangerschap kan zo nodig in overleg met de afdeling Gynaecologie van het Erasmus MC een klinisch kraambed op psychiatrische gronden afgesproken worden. Hierdoor kan poliklinische begeleiding van de vrouw in het kraambed worden voortgezet.
  Ook bestaat er een nauwe samenwerking met de kinder- en jeugdpsychiatrie, waarbij de mogelijkheid bestaat om binnen de combipoli psychiatrie/kinder- en jeugdpsychiatrie, aanvullende diagnostiek en behandeling te doen bij een verstoorde ouder-kind relatie.

 

 • Combipoli psychiatrie/kinder- en jeugdpsychiatrie (ouders met psychopathologie en hun kinderen tot 4 jaar): De combipoli is een samenwerking tussen de afdeling volwassenen en kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie en biedt een behandelaanbod voor ouders en het jonge kind waarbij sprake is van complexe psychiatrische problematiek. Diagnostiek, behandeling, doorverwijzing worden vanuit de Combipoli gecoördineerd en uitgevoerd door een multidisciplinair team. De psychiatrische problematiek van de patiënten populatie betreft zwangerschapsgerelateerde psychiatrie en chronische psychiatrie. Ook bij het zeer jonge kind (0 tot 4) worden regulatiestoornissen en ontwikkelingsachterstand, eet- of groei problematiek gezien.

 

 • Groepsbehandeling voor moeders met psychiatrische aandoeningen en hun kinderen tot 4 jaar: Binnen de combipoli worden meerdere dagbehandelingen aangeboden voor gezinnen met kinderen tot en met vier jaar. Dit behandelaanbod heeft als doel het verminderen van psychische klachten en het vergroten van het vertrouwen in het moederschap en de band met het kind. Binnen een gespecialiseerd multi disciplinair team wordt samen gewerkt tussen Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie, volwassenen psychiatrie en ook outreaching in samenwerking met RIAGG.

 

 • Dagbehandeling voor zwangere vrouwen met psychiatrische aandoeningen: De dagbehandeling voor zwangere vrouwen heeft als doel de komende bevalling en het aanstaand moederschap met minder psychische klachten en meer vertrouwen tegemoet te kunnen treden. De dagbehandeling wordt gevolgd in een groep van maximaal 8 vrouwen die ook psychiatrische problemen hebben en zwanger zijn. Deelname loopt tot de 8e maand van de zwangerschap en daarna vervolgens zolang als men het volhoudt om te komen. De dagbehandeling vindt wekelijks plaats.

 

 • Dagbehandeling voor moeders met psychiatrische aandoeningen en hun kinderen tot 1 jaar: Binnen de combipoli worden meerdere dagbehandelingen aangeboden voor gezinnen met kinderen tot en met vier jaar. Dit behandelaanbod heeft als doel het verminderen van psychische klachten en het vergroten van het vertrouwen in het moederschap en de band met het kind. Binnen een gespecialiseerd multi disciplinair team wordt samen gewerkt tussen Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie, volwassenen psychiatrie en ook outreaching in samenwerking met RIAGG.

 

 • Klinische opname zwangere vrouwen met psychiatrische problematiek als onderdeel in de ketenzorg (bijv. verslaving, verstandelijke beperking)

 

 • Klinische opname op de moeder-baby unit van vrouwen met ernstige psychiatrische aandoeningen na de bevalling en hun kinderen tot 6 maanden: De moeder-baby unit valt onder de zorglijn Ziekenhuispsychiatrie. Deze afdeling is gespecialiseerd in acute ernstige psychiatrische problemen rondom de zwangerschap. Moeders met psychiatrische klachten na de bevalling kunnen op de afdeling samen met hun baby worden opgenomen. Er vindt behandeling plaats van de psychiatrische problematiek van de moeder. Daarnaast worden er specifieke therapieën aangeboden met als doel de kwaliteit van de relatie tussen moeder en kind te verbeteren. 


 • Combipoli Zwanger en Antidepressiva (ZA poli): De combipoli is een samenwerking tussen de afdeling verloskunde en psychiatrie en biedt zorgadvies op maat voor zwangere vrouwen met langere tijd antidepressiva gebruik die psychisch stabiel zijn. U kunt patiënten in de vroege zwangerschap (bij voorkeur tussen 10 en 14 weken maar tenminste < 14 weken) aanmelden voor deze poli. Tijdens het consult wordt de zwangere achtereenvolgens door gynaecoloog en psychiater gezien. Hieruit volgt direct zorgadvies op maat. Dit is in principe een eenmalig consult, maar indien noodzakelijk kan een vervolgtraject bij de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC volgen. Dit laatste zal alleen gebeuren na overleg met u als verwijzer. Graag vragen wij u vrouwen via de reguliere manier (schriftelijk) te verwijzen naar de polikliniek verloskunde van het Erasmus MC onder vermelding van ZA poli, onder bijvoeging van een kopie van de zwangerschapsgegevens en vermelding van de gebruikte medicatie.

  Inhoudelijke vragen voorafgaand aan de verwijzing kunt u richten aan stoporgo@erasmusmc.nl

 

Voor uitgebreide informatie kunt u ook de brochures, welke voor patiënten bedoeld zijn, raadplegen.