Poliklinische zorg

De polikliniek richt zich vooral op het stellen van een diagnose, het geven van advies en uitleg, (kortdurende) behandeling en eventueel een gerichte doorverwijzing.

Op de polikliniek werken artsen (arts in opleiding tot psychiater, psychiater), psychologen, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en secretaresses. Vanuit de polikliniek wordt samengewerkt met andere medisch specialisten in het Erasmus MC. Als er bijvoorbeeld sprake is van psychiatrische problematiek rondom de zwangerschap kan zo nodig in overleg met de afdeling Gynaecologie van het Erasmus MC een klinisch kraambed op psychiatrische gronden afgesproken worden. Hierdoor kan poliklinische begeleiding van de vrouw in het kraambed worden voortgezet.

Ook bestaat er een nauwe samenwerking met de Kinder- en Jeugdpsychiatrie, waarbij de mogelijkheid bestaat om binnen de combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie, aanvullende diagnostiek en behandeling te doen bij een verstoorde ouder-kind relatie. 

Afbeelding Receptie Polikliniek