... / ... / Onderzoek / Deelnemende onderzoeksafdelingen

Deelnemende onderzoeksafdelingen

Een overzicht van de verschillende researchafdelingen binnen het Centrum Zwangerschapspsychiatrie:

  • Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie is een middelgrote afdeling van het Erasmus MC en is deels gesitueerd in het Sophia Kinderziekenhuis (polikliniek, psychosociale zorg en kinderkliniek) en deels in het gebouw van de volwassenenpsychiatrie (adolescentenkliniek). De Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met gedrags-, sociale- en emotionele problemen.
  • Algemene kindergeneeskunde: Het vak waarbij groei en ontwikkeling centraal staan, levert zorg op hoogniveau voor kinderen met over het algemeen een gecompliceerde ziekte. Onze jongste patiënten wegen slechts een paar honderd gram. De oudsten zijn rond de achttien jaar en vaak kind aan huis op de afdeling. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze een complexe, topzorg vereisende, ziekte hebben. Voor hen en hun ouders is de afdeling Kindergeneeskunde van het Erasmus MC-Sophia een vertrouwde omgeving. Een plek waar ruimte en begrip is voor angsten, waar ze zeker kunnen zijn van eerlijkheid en openheid over hun ziekte maar ook van een optimistische benadering, die uitgaat van alles wat wél mogelijk is. De deelnemende afdelingen hebben ieder hun eigen onderzoeksgebieden.
  • Psychiatrie (Separate website): The Department of Psychiatry of the Erasmus MC is dedicated to excellence in clinical care, research and education. Brain disorders constitute the largest burden of disease in all fields of medicine, both within Europe and worldwide (Wittchen HU, 2011).  Yet, compared to other fields of medicine, our understanding of the underlying etiology and pathophysiology remains limited owing to the complexity of the brain and the multifactorial nature of emotions and cognition.  Furthermore, the stigma of mental illness remains a profoundly significant barrier to early-intervention and treatment continuity, thereby perpetuating the consequences of psychiatric illness for patients, families, healthcare providers, and society.
  • Verloskunde en Genaecologie: De afdeling Verloskunde en Genaecologie wil op het gebied van vrouwengezondheidszorg een centrum zijn voor goede zorg, hoogwaardige kennisontwikkeling en kennisoverdracht.
  • Apotheek: De ziekenhuisapotheek is een moderne, dynamische afdeling in een omgeving waar de nieuwste medische en farmaceutische ontwikkelingen plaatsvinden. Er wordt gestreefd naar een herkenbare toppositie op het gebied van geïntegreerde farmaceutische patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en opleiding.
    De Apotheek beschikt over een voldoende GMP-Z niveau en fabrikantenvergunning voor Klinisch Geneesmiddelenonderzoek tevens is ons lab CCKL geaccrediteerd.