... / ... / Onderzoek / Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen het Centrum Zwangerschapspsychiatrie vindt (inter)nationaal toonaangevend onderzoek plaats op het gebied van de zwangerschapspsychiatrie. Dit onderzoek vindt plaats op de klinische afdeling, de polikliniek, in verloskundige praktijken en binnen de algemene bevolking.

Het onderzoek is o.a. gericht op biologische (genetische, immunologische en hormonale) achtergronden van zwangerschapspsychiatrische aandoeningen en therapeutische interventies om deze te behandelen. Ook de invloed van ouderlijke psychopathologie op de ontwikkeling van het kind is een onderdeel van de onderzoekslijn zwangerschapspsychiatrie.

 

Lopend onderzoek

  • Onderzoeksprogramma Postpartum Psychose Erasmus MC Rotterdam (OPPER) (Separate Website)
  • Effectiviteit van de dagbehandeling voor zwangere vrouwen met psychopathologie (DAPPER)
  • Stop or Go? Afbouw van antidepressiva in de zwangerschap: een pragmatische multicenter RCT
  • Mind2Care: Implementeren van screening en zorgtoeleiding van psychiatrische aandoeningen, psychosociale problematiek en middelengebruik in de verloskundige praktijk
  • Ouderschapskwaliteiten bij moeders met ernstige psychopathologie (INCAS)
  • Generation R: de invloed van ouderlijke psychopathologie op de ontwikkeling van het kind
  • Als de nood aan de man komt: Ondersteuning van partners op de moeder-baby unit van de afdeling Psychiatrie
  • Nationale Postpartum Psychose Preventie Studie (NP3 - Studie) (Separate website)

 

Publicaties Centrum Zwangersschapspsychiatrie

Klik hier ... (Website)