Niet-kleincellige longkanker

Niet-kleincellige longkanker is de meest voorkomende variant van longkanker. Ongeveer 80% van de  longtumoren valt hieronder. Niet-kleincellige longkanker groeit langzaam en zaait minder snel uit dan kleincellige longkanker. De niet-kleincellig longkanker kan jaren in het lichaam aanwezig zijn en geen klachten geven. Het is mogelijk dat de tumor al is uitgezaaid op het moment dat er klachten ontstaan. We onderscheiden twee belangrijke subtypes: plaveiselcarcinoom en niet-plaveiselcarcinoom. De behandeling van niet-kleincellige longkanker kan daarom verschillen.

Lees verderminder over Niet-kleincellige longkanker

Symptomen en klachten

Longkanker kan veel verschillende klachten veroorzaken. Dit is afhankelijk van de plaats waar de longtumor zich bevindt, de grootte van de longtumor en de aanwezigheid van uitzaaiingen.

U kunt last hebben van de volgende klachten:

- Veranderingen in uw hoestpatroon (hardnekkige prikkelhoest)
- Kortademigheid
- Vaak terugkerende keelontstekingen
- Aanhoudende heesheid
- Zeurende pijn in uw borststreek, rug of in het gebied van uw schouders
- Verslechtering van uw conditie
- Vermoeidheid zonder aanwijsbare redenen
- Gebrek aan eetlust
- Onverklaarbaar gewichtsverlies
- Hoofdpijn
- Sufheid
- Pijn op andere plekken in uw lichaam

Hoe vaak komt het voor

Oorzaken

Longkanker heeft verschillende (mogelijke) oorzaken. In 86% van de gevallen wordt longkanker veroorzaakt door roken. Ongeveer 8% van de longtumoren wordt veroorzaakt door luchtvervuiling. Het gaat dan vooral om fijnstof die wij niet met het blote oog kunnen waarnemen. Fijnstof zit onder andere in uitlaatgassen.

Daarnaast kan longkanker veroorzaakt worden door COPD. COPD is een chronische ontsteking aan de luchtwegen en wordt bijna altijd veroorzaakt door roken. De cellen in de longen moeten constant de schade van de ontsteking repareren. Dit gaat helaas niet altijd goed, waardoor fouten in de cellen kunnen ontstaan. Wanneer er teveel fouten zijn, kan een longcel in een longkankercel veranderen.

Als laatst kan het risico op longkanker vergroot worden door intensieve blootstelling aan bepaalde stoffen zoals arseen, asbest, nikkel en radon.

Gevolgen

Leven met kanker is niet makkelijk. Kanker en de behandeling ervan hebben vaak een grote invloed. Niet alleen op uw lichaam, maar ook op uw geest. De gevolgen waar u mee te maken krijgt, zijn voor iedereen verschillend:

- angst
- somberheid
- vermoeidheid
- veranderingen in uw uiterlijk
- ongewenst gewichtsverlies of gewichtstoename
- veranderingen in uw relatie
- een andere beleving van seksualiteit
- concentratieproblemen
- leren omgaan met pijn
- financiële gevolgen

Erfelijkheid

Longkanker is vrijwel nooit erfelijk. Wel zijn er erfelijke factoren die bepalen dat sommige rokers wel longkanker krijgen en andere rokers niet.

Omgaan met uw ziekte

Leefregels

Onderzoeken
Om een diagnose vast te stellen wordt u onderzocht door een specialist. Dit onderzoek kan bestaan uit:
Behandelingen
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek dat u ondergaan heeft, wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling kan bestaan uit:
Terug