Leverkanker

Levertumoren worden verdeeld in goedaardige levertumoren en kwaadaardige levertumoren van de lever uitgaande of uitgezaaid van elders, veelal uit de darm.

Goedaardige levertumoren komen veel voor en omvatten onder meer cysten (blaasjes gevuld met vocht), adenomen (ophopingen van goedaardige levercellen) en focaal nodulaire hyperplasie (een combinatie van galwegen, gezonde levercellen en bindweefsel).

De kwaadaardige levertumor betreft vooral het levercelcarcinoom en een aantal zeldzamere vormen van levertumoren zoals bijvoorbeeld het haemangioendothelioom. Bij een uitzaaiing naar de lever is de primaire tumor niet in de lever gelegen, maar nestelen zich kankercellen in de lever terwijl de eigenlijke tumor zich in een ander orgaan op een andere plek in het lichaam bevindt.

Lees verderminder over Leverkanker

Symptomen en klachten

Leverkanker is lastig op te sporen en wordt meestal pas laat ontdekt. Klachten die kunnen horen bij leverkanker:
- pijn in de rechterbovenbuik als er licht op gedrukt wordt
- verminderde eetlust
- onverklaarbaar gewichtsverlies
- geelzucht. Kenmerken daarvan zijn: een gele verkleuring van de huid en het oogwit, jeuk, grijs
- witte ontlasting en donkere urine.
- opzwelling van de buik
- misselijkheid en braken
- algehele zwakte en vermoeidheid
- vochtophoping in de buik (ascites)
- spontane bloedingen door stollingsstoornissen
- zwakte en vermoeidheid

Deze klachten zijn erg aspecifiek en hoeven niet altijd te wijzen op leverkanker. Ze kunnen ook wijzen op andere aandoeningen. Wanneer u deze klachten na enkele dagen niet verminderen of zelfs toenemen, dan kunt u het beste naar uw huisarts gaan.

Als de tumor groeit, kan de functie van de lever verslechteren. Als de lever zijn functie niet goed meer kan uitoefenen, kunnen ernstige problemen ontstaan. Als de lever zijn ontgiftende functie niet meer kan uitoefenen, ontstaat bijvoorbeeld een opstapeling van giftige stoffen. Deze opstapeling kan leiden tot geelzucht, ascites en door opstapeling in de hersenen verwardheid en moeheid veroorzaken met uiteindelijk zelfs bewusteloosheid als gevolg.

Hoe vaak komt het voor

Kanker in de lever komt vaak voor. Meestal gaat het om uitzaaiingen of doorgroei van een andere soort kanker. Een voorbeeld hiervan zijn uitzaaiingen van dikke darmkanker in de lever. Deze informatie gaat niet over uitzaaiingen, maar over kanker die ontstaan is in de lever. De tumor bestaat dan uit levercellen en we spreken dan over primaire leverkanker.

Oorzaken

Ongeveer 80% van alle patiënten met leverkanker heeft levercirrose. Levercirrose is het gevolg van een langbestaande (chronische) leverziekte waarbij de lever onherstelbaar is beschadigd door littekenweefsel. Bij levercirrose is meestal de hele lever aangedaan. Om die reden is er bij leverkanker soms sprake van meer dan één kwaadaardig gezwel in de lever.
Levercirrose kan ontstaan door bijvoorbeeld:
- Overmatig alcoholgebruik.
- Leverontstekingen, zoals hepatitis B en C.
- Chronische galweginfecties
- Hemachromatose, een erfelijke stofwisselingsziekte die leidt tot te veel ijzer in de lever.
- Leververvetting

Leververvetting kan optreden bij diabetes (suikerziekte) en overgewicht. Omdat overgewicht en suikerziekte steeds vaker worden gezien, is het de verwachting dat het aantal mensen met leverkanker in Europa toeneemt.
Levercirrose kan ook ontstaan zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is.
Door alcoholgebruik bij levercirrose wordt de kans groter dat leverkanker zich kan ontwikkelen.
Veel mensen denken of zijn bang dat kanker besmettelijk is, maar kanker is niet besmettelijk. Ook leverkanker niet.

Gevolgen

Erfelijkheid

Omgaan met uw ziekte

Leefregels

Onderzoeken
Om een diagnose vast te stellen wordt u onderzocht door een specialist. Dit onderzoek kan bestaan uit:
Behandelingen
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek dat u ondergaan heeft, wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling kan bestaan uit:
Terug