Hooggradig glioom

Er zijn zeer veel verschillende soorten hersentumoren bij kinderen. Het zijn allemaal verschillende ziekten waardoor er grote verschillen zijn wat betreft de behandeling en prognose van deze tumoren. Ook het gedrag van hersentumoren kan sterk verschillen. De meeste hersentumoren die bij kinderen worden aangetroffen, ontstaan slechts zelden bij volwassenen. Het gedrag van de verschillende hersentumoren kan ook sterk verschillen.

De mate van agressiviteit van de tumor wordt in groepen weergegeven die door de World Health Organization (Wereld Gezondheidsorganisatie) zijn geaccepteerd: dit noemen we de WHO classificatie. De tumoren die zich agressief ofwel kwaadaardig gedragen noemt men wel hooggradig en behoren tot de groepen WHO graad III - IV. Deze tumoren hebben het vermogen om in het omringende weefsel sterk in te groeien en hebben soms ook de neiging om uit te zaaien. Indien een tumor zich tamelijk rustig gedraagt, wordt deze laaggradig genoemd en behoort tot WHO graad I of II. Ingroei van gezond weefsel en uitzaaiingen zijn bij deze tumoren veel zeldzamer.

Een hooggradig glioom is een kwaadaardige en snelgroeiende hersentumor die ontstaat uit de gliacellen (steuncellen) in de hersenen. Hooggradige gliomen vormen ongeveer 10 % van de hersentumoren bij kinderen en behoren tot de moeilijkst te behandelen tumoren.

Lees verderminder over Hooggradig glioom

Symptomen en klachten

De klachten zijn afhankelijk van de plaats van de tumor. Een glioom in de kleine hersenen of in een van de hersenkamers geeft in het begin vooral vage klachten. Uw kind is een beetje misselijk of heeft hoofdpijn. Dat komt door de verhoogde hersendruk ten gevolge van toegenomen weefsel en/of vocht in de hersenen. Neemt de druk verder toe dan kan uw kind meer gaan braken. Ook problemen met het evenwicht komen voor; uw kind struikelt over de eigen benen, kruipt of loopt anders. Er zijn kinderen die door de verhoogde druk in het hoofd plotseling scheel gaan kijken of dubbel zien. Zit de tumor in de buurt van de hersenstam dan kan het zijn dat uw kind minder gevoel heeft in armen of benen, moeite heeft met slikken of ademhalen, problemen heeft met schrijven of zichzelf niet meer op temperatuur kan houden. Dat komt omdat er belangrijke zenuwen in de knel zitten. Later kan ook de druk in de hersenen toenemen. Een glioom in de grote hersenen kan epilepsie tot gevolg hebben. Soms is een stuip (insult) het eerste symptoom. Ook hormonale stoornissen zoals groeivertraging, overgewicht of een te vroeg intredende puberteit komen voor.

Hoe vaak komt het voor

Oorzaken

Gevolgen

Erfelijkheid

Omgaan met uw ziekte

Leefregels

Onderzoeken
Behandelingen
Terug