Ependymoom

Ependymomen zijn tumoren die uitgaan van de cellen die de ventrikels (hersenkamers) en het centrale kanaal in het ruggenmerg bekleden.

Zoals de meeste hersentumoren kunnen ependymomen ook uitzaaiingen veroorzaken in de rest van de hersenen of het ruggenmerg. Ook  kunnen er tumorcellen teruggevonden worden in het vocht dat de hersenen omgeeft - de zogenaamde liquor.

Afhankelijk van de prognostische kenmerken van de tumor, varieert de 5-jaarsoverleving van 30 tot meer dan 60 %.

Lees verderminder over Ependymoom

Symptomen en klachten

Omdat ependymomen in de hersenholtes groeien, kunnen ze aanleiding geven tot een opstopping van de stroom van het hersenvocht. Bij heel jonge kinderen kan dat de oorzaak zijn van een hydrocefalus (waterhoofd). Kinderen jonger dan 2 jaar presenteren zich vaak met onduidelijke klachten zoals geïrriteerd zijn, braken, loopstoornissen en niet lekker zijn. Bij oudere kinderen en bij volwassenen geeft dat aanleiding tot:
- Hoofdpijn, misselijkheid en braken
- Spraak- en evenwichtsstoornissen
- Slikmoeilijkheden
- Krachtsverlies in het gelaat
- Dubbelbeelden

Als de tumor zich bevindt in het ruggenmergkanaal kan uw kind last hebben van:
- uitval of minder gevoel in benen, voeten en/of tenen
- zenuwpijn in rug (straalt vaak door tot benen)
- stekende pijn in rug bij niezen, hoesten of lachen

Hoe vaak komt het voor

In Nederland wordt jaarlijks bij ruim 120 kinderen een hersentumor vastgesteld. Ongeveer 5 tot 10% hiervan heeft een ependymoom.  Een ependymoom komt meestal voor bij kinderen jonger dan vijf jaar.

Oorzaken

Gevolgen

Erfelijkheid

Omgaan met uw ziekte

Leefregels

Onderzoeken
Behandelingen
Terug