Samenwerkingen

Het Expertisecentrum Zeldzame Groeistoornissen onderhoud nauwe samenwerkingsbanden met specialisten binnen en buiten het Erasmus MC om zo nodig te overleggen over wat voor uw kind de beste behandeling is. Wat er nodig is om de beste zorg te bieden aan uw kind zal natuurlijk uitgebreid met u worden besproken op de polikliniek. 
Om op topniveau onderzoek te kunnen doen naar zeldzame groeistoornissen zijn internationale samenwerkingen van belang. Door op wereldwijd niveau kennis en expertise uit te wisselen werken we iedere dag aan het optimaliseren van de zorg voor kinderen met zeldzame groeistoornissen