Tumor in de schedelbasis

Tijdens de samenwerking bij het organiseren van het Europees Schedelbasiscongres (ESBS) 2009 is het idee ontstaan voor een Schedelbasis werkgroep in de vorm van samenwerking tussen de KNO, Neurochirurgie, Radiotherapie en de Radiologie. Deze multidisciplinaire samenwerking binnen het Erasmus MC is uniek in Nederland. In dit stadium heeft de werkgroep reeds een interregionale functie: het streven is om het grootste Schedelbasiscentrum van Nederland te worden.

De werkgroep streeft naar minimaal invasieve behandeling door middel van innovatieve werkwijzen, zoals het gebruik van de endoscoop. Deze minimaal invasieve behandeling geeft minder schade aan de hersenen en zal er zelfs in veel gevallen toe leiden dat de hersenholte niet geopend hoeft te worden. Deze vorm van behandeling is minder belastend voor de patiënt, kent minder complicaties en het herstel van de patiënt gaat sneller. De opnameduur van de patiënt wordt daarmee verkort.

Door de afdelingen KNO en Neurochirurgie is flink geïnvesteerd in nieuw navigatie instrumentarium, servers en software. Met behulp van het nieuwe navigatie instrumentarium kan de toegangsweg tot de aandoening nauwkeurig worden gepland en tijdens de operatie kan de operateur exact bepalen waar hij zich bevindt en op welke afstand zich kwetsbare structuren bevinden. Dit verlaagt het operatierisico en draagt bij aan een zo radicaal en veilig mogelijke resectie van de aandoening. Daarnaast wordt in de voorste Schedelbasischirurgie, als eerste in Nederland, een flexibele laser gebruikt.

Het Erasmus MC is een van de eerste centra in Nederland waarin ook vanuit de afdeling KNO met de Da Vinci robot wordt gewerkt. De werkgroep sluit aan bij een internationale researchgroep (MD Anderson) die onderzoekt of de Da Vinci toepassingen ook zinvol zouden zijn bij de voorste Schedelbasischirurgie.