... / Waardegedreven Zorg / Wat is Waardegedreven Zorg?

Wat is Waardegedreven Zorg?

Voordat een patiënt een behandeling ondergaat, wil hij/zij het liefst weten hoe zijn/haar leven eruit zal zien na de behandeling: 'Kan ik weer terugkeren naar mijn werk, kan ik mezelf verzorgen en in hoeverre raak ik mijn klachten kwijt?'

Waardegedreven Zorg geeft 'handen en voeten' aan multidisciplinaire teams die georganiseerd zijn rondom patiënten met een bepaalde medische diagnose of aandoening. Dit vindt plaats in samenwerking met patiënten (vertegenwoordiging) en met multidisciplinaire teams die de relevante uitkomstmaten rondom een medische diagnose of aandoening vaststellen, deze op verschillende momenten meten en vervolgens deze uitkomsten direct toepassen om. Zo mogelijk leidt dit tot bijsturing van de behandeling van de individuele patient.

Meer kwaliteit, minder kosten
Met de uitkomstmaten is het mogelijk uitspraken te doen over de resultaten van de geleverde zorg voor de gehele patiëntengroep én kunnen we de zorg-processen op basis van deze uitkomsten duurzaam te verbeteren. Doordat we de uitkomstmaten meten met (inter-) nationaal gestandaardiseerde meetinstrumenten, kunnen we onze resultaten vergelijken met die van multidisciplinaire teams in andere centra. Deze vergelijkingen stellen ons in staat van elkaar te leren met de indicatoren die meten wat waarde toevoegt voor de patiënt, zijn/haar directe omgeving en de zorgverlener. Op die manier kunnen we de best practices benoemen. Doordat we zorg verlenen die wordt gestuurd op de meeste waarde voor alle actoren, kunnen we de inefficiënties uit het zorgproces halen. Hierdoor neemt  de kwaliteit toe en dalen de kosten.

strategische agenda
   
   uitkomstmaten uitkomstkaarten

Brochure Waardegedreven Zorg

Direct naar: