Waardegedreven Zorg

Zorg die verder reikt

Waardegedreven Zorg

Zorg die verder reikt

 
In het ErasmusMC wordt steeds meer via Waardegedreven Zorg gewerkt. Op deze webpagina’s leest u hier meer over. De informatie is in principe bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg.’ In onze lange termijn strategie Koers 18 staat als ambitie 'Méér waarde toevoegen voor de patiënt'.
Lees meer

Onder de noemer Waardegedreven Zorg (WGZ) streven we naar de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen de laagste kosten en op een patiëntgerichte manier. Hiermee is onlosmakelijk verbonden dat we de patiënt als partner zien en dat er sprake is van goede intercollegiale samenwerking.

Bovendien staat de ziekte of conditie van de patiënt centraal en draagt een multidisciplinair team om de patiënt heen de verantwoordelijkheid voor de totale behandeling. Dan alleen kunnen we waarmaken dat onze zorg, zorg is 'die verder reikt'.

Het Expertiseteam Waardegedreven Zorg helpt bij het verwezenlijken van Waardegedreven Zorg. Het opzetten van een zorgpad en het samenwerken aan het realiseren van dit zorgpad voor de patiënt, zijn van groot belang. Vervolgens worden de relevante uitkomsten gedefinieerd en gemeten en worden de resultaten daarvan met de patiënt?in de spreekkamer geevalueerd. De uitkomsten worden intern en extern gebenchmarkt, waardoor we gezamenlijk continu werken aan het verbeteren van de zorg. Zorg die verder reikt, voor onze patiënten.

Lees minder

Brochure Waardegedreven Zorg
Presentatie regiobijeenkomst 10 oktober