... / ... / ... / Research Projects / Zoonoses in the night

Zoonoses in the night

In Nederland komen er 17 soorten vleermuizen voor. We weten niet goed welke virussen ze bij zich dragen, en wat de kans is op virusoverdracht op mens of huisdieren. De doelstelling van dit project is om onze kennis te vergroten over vleermuizen als een mogelijke bron van op mens overdraagbare (zoonotische) virusinfecties. Daartoe gaan we gevonden dode vleermuizen en uitwerpselen van levende vleermuizen in Nederland testen om te bepalen welke virussen ze herbergen. We gaan bloedmonsters van mensen met een verhoogd risico op contact met vleermuizen testen om te bepalen of ze met vleermuisvirussen besmet kunnen worden. We gaan mensen met een verhoogd risico op contact met vleermuizen ondervragen over hun kennis en risicobeleving van vleermuizen. De informatie die we hiermee verkrijgen zal bijdragen aan verbetering van het voorkomen en het beheer van de overdracht van virusinfecties van vleermuis op mens.