... / ... / Partnerships / RODIN

RODIN

RODIN, Regionaal Rotterdam Infectious Diseases Netwerk: RODIN Interactief en Bindend

Kern woorden zijn:  interactief, regio, multidisciplinair en onderhoudend.

RODIN heeft als doelgroep de kerndisciplines: Infectiologen, Medisch microbiologen, Huisartsen, Specialisten ouderenzorg, artsen Maatschappij en Gezondheid.

Het  bestuur van RODIN bestaat uit vertegenwoordigers van bovengenoemde  kerndisciplines. RODIN organiseert 3 bijeenkomsten per jaar over onderwerpen relevant voor de doelgroepen. De onderwerpen worden jaarlijks vastgesteld door het Bestuur. Accreditatie voor de verschillende disciplines wordt  voor iedere bijeenkomst aangevraagd.

Samenstelling Bestuur:

Prof. W. Achterberg, Universitair netwerk voor de care sector Zuid-Holland (unc-zh)

Prof. P. Bindels,  Huisartsgeneeskunde Erasmus Medisch Centrum(EMC)

Prof, M. Koopmans,  Medische Microbiologie/Viroscience EMC

Prof . J.H. Richardus, Huisman Onderzoekscentrum Infectieziekten en Publieke  Gezondheid Instituut, Rotterdam

Prof A. Verbon, Medische Microbiologie en Infectieziekten (EMC)

Onderwerp: 1e RODIN bijeenkomst - 12 december 2017

Het griepseizoen nadert en daarmee de jaarlijkse stroom van vragen die burgers en gezondheidswerkers hebben. Hoe goed zijn de vaccins? Hoe is het besloten om te vaccineren? Waarom zou ik me laten vaccineren? Dit onderwerp wordt vanuit verschillende invalshoeken toegelicht in deze wetenschapsbijeenkomst voor infectiologen, medische microbiologen, huisartsen, ouderenzorgspecialisten, artsen en gezondheidswerkers in de regio Rotterdam.

Onderwerp 2e RODIN bijeenkomst - 10 april 2018

Toenemende antimicrobiële resistentie is mondiaal een groot probleem, met een geschatte sterfte door onbehandelbare infecties van meer dan 10 miljoen patiënten in 2050. Hoewel antimicrobiële resistentie in Nederland laag is en er geen toename lijkt in de afgelopen jaren, staat dit onderwerp wel hoog op de agenda van artsen wetenschappers en in de politiek. Voor het tegengaan van antimicrobiële resistentie worden verschillende maatregelen genomen waarbij antibiotica stewardship zowel in de veeteelt als de patientenzorg een prominente rol inneemt.

Onderwerp van de 3e RODIN bijeenkomst - 4 september 2018

Vaccinaties van jong tot oud. Hoe goed zijn de vaccins? Hoe wordt beslist of je moet vaccineren? Waarom zou ik mezelf wel/niet laten vaccineren? In deze wetenschapsbijeenkomst voor infectiologen, medisch microbiologen, huisartsen, specialisten ouderenzorg, artsen maatschappij en gezondheid in de regio Rotterdam wordt dit onderwerp toegelicht vanuit diverse invalshoeken.

Onderwerp van de 4e RODIN bijeenkomst - 10 januari 2019

Ouderen en infecties

In het verzorgingshuis waar u huisarts bent hebben 24 bewoners last van braken en diarree, in het verpleeghuis iets verderop merkt de specialist ouderengeneeskunde dat een demente vrouw schurft heeft…..Wat nu?

Onderwerp van de 5e RODIN bijeenkomst - 9 april 2019

Tropen in Nederland en Nederland in de tropen

Nederland is een open samenleving, met veel reisverkeer van en naar tropische gebieden. Bovendien heeft Caribisch Nederland te maken met een opeenvolging van tropische infecties zoals dengue, chikungunya en Zika. Op deze RODIN bijeenkomst wordt daarom aandacht besteed aan " exotische verassingen"  met een combinatie van bijzondere casuïstiek en korte updates van de stand van de wetenschap

Wilt u zich registreren voor de RODIN mailinglijst en zo uitnodigingen ontvangen voor deelname aan de bijeenkomsten klikt u hier: RODIN@erasmusmc.nl  

  RODIN-Logo 281 x 198