... / ... / Partnerships / ZIKALLIANCE

ZIKALLIANCE

Het Erasmus MC doet met verschillende afdelingen waaronder de afdeling Viroscience mee aan een groot internationaal onderzoek om de Zika-epidemie het hoofd te bieden. De onderzoeksconsortia zijn 21 oktober 2016 gelanceerd.

Mug

Complicaties

De snelle verspreiding van Zika in Brazilië en omliggende landen heeft complicaties aan het licht gebracht die eerder niet met Zika in verband waren gebracht. Het Braziliaanse Ministerie van Volksgezondheid trok vorig jaar aan de bel, omdat het in een deel van het land waar het Zika-virus voorkwam een sterke toename zag van hersenafwijkingen bij baby's die tijdens de zwangerschap waren geïnfecteerd. Ook signaleerde men een toename van het Guillain-Barré-syndroom (GBS), een acute en levensbedreigende verlamming.

Bewijs

Inmiddels is er overtuigend bewijs dat het Zika-virus inderdaad tijdens de zwangerschap kan worden overgedragen op de foetus, en dat die infectie tot ernstige hersenbeschadiging kan leiden. Ook is er nu in diverse landen een sterk verband gevonden tussen Zika-virusinfecties en GBS, al is nog onduidelijk of het virus de verlamming ook veroorzaakt.

Onzekerheid

Echter, er is nog grote onzekerheid over de omvang van deze complicaties. Schattingen lopen uiteen van één op honderd tot één op drie baby'svan moeders die tijdens de zwangerschap een Zika-infectie kregen. Ook over de kans op GBS na een Zika-infectie is nog niets bekend. Inmiddels is wel aangetoond dat het Zika-virus niet alleen via muggen, maar ook via seksueel contact wordt overgedragen. Onbekend is wat de effecten zijn van een Zika-virusinfectie op de ontwikkeling van kinderen zonder zichtbare hersenafwijkingen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld.

Samenwerken


Nog veel vragen dus, waar wetenschappers het antwoord op willen vinden. Daarvoor moet op een gestandaardiseerde manier onderzoek worden gedaan onder grote groepen patiënten. De Europese Commissie heeft besloten om drie onderzoeksteams geld te geven om dit te doen, samen met onderzoekers uit gebieden waar het Zika-virus circuleert. Onderzoekers van het Erasmus MC die sinds het begin van de epidemie samenwerken, zijn bij twee van de drie projecten betrokken. 

Afdelingen

Het onderzoek van het eerste consortium, ZikaPLAN, richt zich met name op de neurologische ziekten bij verschillende leeftijdsgroepen. Consortium ZIKALLIANCE focust zich op de Zika-virusinfectie bij zwangeren en hun baby's. Vanuit het Erasmus MC zijn naast de afdeling Viroscience ook de afdelingen Neurologie, Immunologie en Medische Microbiologie en Infectieziekten bij de consortia betrokken.

Meer weten over ZIKAlliance? Bezoek de website: www.zikalliance.eu