Contact

Contactgegevens Klinische Virologie

Bezoekadres

Erasmus MC
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

phone Unit Klinische Virologie: +31 10 70 33431
faxUnit Klinische Virologie: +31 10 70 33441
emailklinische.virologie@erasmusmc.nl
Naar het genoemde adres kunt u samples opsturen bestemd voor de diagnostiek (Nb1052).

Wij kunnen geen vragen van individuele patiënten beantwoorden. U dient zich voor vragen tot de eigen huisarts of specialist te wenden.

Voor research samples zie contactgegevens onder het kopje research (Ee1726).

Postadres

Erasmus MC Klinische Virologie
P.O. Box 2040
3000 CA Rotterdam
The Netherlands

Contactgegevens Viroscience lab

Bezoekadres

Erasmus MC
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

phoneViroscience lab: +31 10 704 4066
faxViroscience lab: +31 10 704 4760
emailviroscience@erasmusmc.nl
Naar het genoemde adres kunt u samples opsturen bestemd voor de research (Ee1726). Voor diagnostiek samples zie contactgegevens onder het kopje Klinische Virologie (Nb1052 / 010-7033431).

Postadres

Erasmus MC Viroscience lab
P.O. Box 2040
3000 CA Rotterdam
The Netherlands