Treat or not to treat

  Yuri van der Does


Op 20 juni 2018 gaat spoedeisende hulp arts Yuri van der Does na 5,5 jaar onderzoek en tegelijkertijd als spoedeisende hulp arts te hebben gewerkt, zijn thesis "Treat or not to Treat, biomarker-guided therapy for febrile patients in the emergency department" verdedigen. Viroloog professor Eric van Gorp en professor Peter Patka zijn promotoren, Dr. Maarten Limper, klinisch immunoloog en Dr. Pleunie Rood, SEH-arts zijn co-promotoren. De combinatie van virologie en spoedeisende hulp is niet direct voor de hand liggend, maar als je bedenkt dat er veel patienten met (virale) infecties op de SEH komen, is het een logische samenwerking. 

 
Yuri gaat promoveren op antibiotica resistentie, om precies te zijn op differentiatie van de oorzaken van koorts bij SEH patienten: "Op dit moment krijgen veel mensen die met koorts op de spoedeisende hulp komen antibiotica. Wij hebben onderzocht of we door de diagnose bacteriele infectie nauwkeuriger te stellen de hoeveelheid antibiotica die wordt voorgeschreven op de spoedeisende hulp kunnen verlagen.  We hebben hiervoor 551 patiënten van het Erasmus MC en Jeroen Bosch met een temperatuur 38,2 graden koorts of hoger geïncludeerd. Om te kijken of ze echt antibiotica nodig hadden, hebben we een nieuwe bloedtest, procalcitonine (PCT) toegevoegd aan het standaard labonderzoek. PCT is een stofje dat in hoge mate aanwezig is als er een bacteriële infectie aanwezig is en laag als deze niet aanwezig is. Uit eerder onderzoek blijkt dat er minder antibiotica werd voorgeschreven door toepassing van PCT gestuurde behandeling, maar in onze studie hebben wij geen vermindering kunnen aantonen. Deze nieuwe methode wordt dan ook niet in de huidige vorm ingevoerd op Spoedeisende hulp. We gaan natuurlijk verder onderzoek doen naar wat wél werkt. Want uiteindelijk wil je als arts én onderzoeker de diagnostiek verbeteren. Door dit onderzoek zijn we erachter gekomen dat we een nog nauwkeurigere manier moeten ontwikkelen om te bepalen of een patiënt met koorts echt antibiotica nodig heeft."

  plaatje bij thesis Yuri
Aan het onderzoek hebben heel veel verschillende disciplines meegewerkt. Vrijwel alle specialismen die patiënten op de spoedeisende hulp beoordelen, hebben deelgenomen. Yuri promoveert bij de onderzoeksgroep van Eric van Gorp die als viroloog verbonden is aan de afdeling Viroscience van het Erasmus MC. In deze onderzoeksgroep wordt onderzoek gedaan naar exotische virussen.
 
Nu is het plan om een internationale vervolgstudie op te zetten, samen met ziekenhuizen in Brazilië. Spoedeisende hulp is als vakgebied ook in Brazilië nog relatief jong - denk aan slechts 2,5 jaar.
Meer weten over Yuri en zijn onderzoek? Kom naar het symposium Treat or not to treat op 20 juni in Rotterdam. Bezoek de website Treat or not to treat