Introductie Unit Klinische Virologie

De unit Klinische Virologie verzorgt de laboratoriumdiagnostiek van patiëntenmateriaal en kan u adviseren over de behandeling, preventie en diagnostiek bij patiënten met (het vermoeden van) een infectieziekte.

De unit klinische virologie bestaat uit 3 onderdelen:

 • Serologie
  Met serologisch onderzoek wordt bepaald of de patiënt antistoffen heeft tegen een virus.
  Hierin kan onderscheid gemaakt worden tegen een infectie die de patiënt doormaakt (IgM) of in het verleden heeft gehad (IgG).
  Serologie kan uitgevoerd worden op bloed en onverdunde vochten zoals oogvocht en liquor cerebrospinalis. Veelal is een 2e monster, afgenomen 2-3 weken na het eerste, acute fase monster nodig voor een juiste interpretatie van de testuitslag.
  Meer informatie over de subunit serologie (ENG)
    
 • Viruskweek
  Celculturen worden geïnoculeerd met het patiëntmateriaal zodat het virus kan groeien. Diverse technieken worden gebruikt om te bepalen met welk virus de patiënt is geïnfecteerd. Middels viruskweek is het ook mogelijk om resistentie te bepalen tegen antivirale middelen, zoals bijvoorbeeld aciclovir resistentie bij herpesvirussen.
  Meer informatie over de subunit viruskweek (ENG)
    
 • Moleculaire diagnostiek
  Moleculaire diagnostiek (DNA of RNA analyse) omvat het kwalitatief als kwantitatief aantonen van viraal genoom. Daarnaast kan met behulp van sequentieanalyse gekeken worden naar het genotype of antivirale resistentie.
  Onderzoek is mogelijk op stol-bloed (serum) of EDTA-bloed (plasma) of verschillende materialen zoals weefselbiopten, liquor cerebrospinalis of andere lichaamsvloeistoffen.
  Voor kwantitatieve bepalingen heeft EDTA-bloed (plasma) de voorkeur boven stolbloed (serum).
  Het EDTA-bloed moet op dezelfde dag dat het afgenomen is bij de patiënt ingeleverd worden op het laboratorium dan wel gescheiden worden.
  Meer informatie over de subunit moleculaire diagnostiek (ENG)
    

Accreditatie
Het Erasmus MC – afdeling Virologie – Unit Klinische Virologie is geaccrediteerd door de Stichting Raad voor Accreditatie.
Zie ook de volgende documenten:
Accreditatie document (NL)
Accreditatie document (ENG)
Accreditatie scope


Insturen van patiëntenmaterialen.