Urine

 Afnemen:

Urine verzamelen in steriel potje geschikt voor urine *

 Bewaren:

Tot aan transport in koelkast bewaren (4°C)

 Transport:

Dag van afname naar het lab:

* Afname-instructie

Afbeelding urinepotje nieuw