PBMC's


ALTIJD IN OVERLEG MET ARTS-MICROBIOLOOG: tel.nr.: 010-7033431
(binnen het Erasmus MC **3431)


GEEN AFNAME OP VRIJDAG
Maandag t/m donderdag buis voor 12 uur afleveren op het lab

 

 Algemeen:
  • Beschrijf of etiketteer de buis met de gegevens van de patiënt
    (naam, geboortedatum, patiëntennummer indien aanwezig, datum afname)
  • Vul het klinisch virologisch aanvraagformulier juist en volledig in
    Bij het ontbreken van een aanvraagformulier, neem contact op met administratie op 010-7033431
 Afnemen:

Voer venapunctie uit in CPT buis

 Bewaren:

KAMERTEMPERATUUR

 Transport:

Dag van afname naar het lab bij kamertemperatuur

interne verzendinstructie
externe verzendinstructie