Neonataal/Foetaal materiaal

Mogelijke af te nemen neonatale materialen:

 Plasma: Bloed afgenomen in een edta cupje, protocol bloed
 Navelstrengbloed: protocol bloed
 Vruchtwater: protocol vocht/lichaamsvloeistof
 Hielprik: protocol hielprik