Bloed

Bloed kan op verschillende manieren worden aangeleverd.

  Algemeen:

Bloed wordt afgenomen in:

met grote voorkeur voor PPT buis

 Keuze buis:

Voorkeur buis afhankelijk van het type onderzoek:

 • serologisch onderzoek  => stolbuis
 • moleculaire virusbepaling => PPT buis (of EDTA buis)

Moleculaire diagnostiek (DNA of RNA analyse) omvat zowel het kwalitatief als kwantitatief aantonen van viraal genoom.
Daarnaast kan met behulp van sequentieanalyse gekeken worden
naar het genotype of antivirale resistentie. Voorbeelden:

 • Kwantitatieve bepalingen zoals PCR op Hepatitis B, C en E, HIV, BK virus, herpesvirussen (zoals CMV, EBV, HHV6)
 • Antivirale resistentie HBV, HIV, CMV, HSV
 • Genotypering
Voor alle buizen geldt:
 • Beschrijf of etiketteer de buis met de gegevens van de patiënt
  (naam, geboortedatum, patiëntennummer indien aanwezig, datum afname)
 • Vul het klinisch virologisch aanvraagformulier juist en volledig in
  Bij het ontbreken van een aanvraagformulier,
  neem contact op met de administratie op 010-7033431
 • Verzendinstructies
    interne verzendinstructie (Erasmus MC)
    externe verzendinstructie (buiten Erasmus MC)

 

   Stolbuis PPT (of EDTA)
< 2 uur naar lab
PPT
> 2 uur naar lab

PPT (of EDTA) externe inzenders 
en > 60 uur naar lab

Afnemen: 

Bloed afnemen in stolbuis
Buis direct 5x omkeren 

Sterke voorkeur voor afname in een PPT buis, anders in een buis met paarse dop

Bloed afnemen in een PPT buis,
PPT buis binnen 2 uur afdraaien in een centrifuge (10 min. 1300g)

Afnemen in EDTA buis met paarse dop of PPT buis
Binnen 2 uur in centrifuge afdraaien 10 minuten 1300g
Plasma na centrifugeren overpipetteren naar steriele buis/ep

Bewaren:

Bewaar bij 4°C

Materiaal binnen 2 uur naar het lab brengen
Bewaar bij 4°C

Tot aan transport in koelkast bewaren (4°C)

Bewaren bij -70°C

Transport:

Breng buis op de dag van afname naar het laboratorium

BINNEN 2 uur naar het laboratorium!

Zo spoedig mogelijk naar het laboratorium !!!

Versturen op droogijs