... / ... / ... / ... / Nieuwsbrief maart 2017 / Samenwerking Havenziekenhuis en IJsselland...

Samenwerking Havenziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis

fusieHet Havenziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis verkennen de mogelijkheid om te gaan fuseren binnen het Erasmus MC. De bedoeling is één ziekenhuisorganisatie op drie locaties.

Daartoe is in december een intentieovereenkomst getekend. Het toestemmingstraject bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument & Markt (ACM) zal nog ruim een jaar in beslag nemen. De financiële situatie van het Havenziekenhuis vraagt echter om een oplossing op kortere termijn. Het Erasmus MC heeft daarom besloten de route te veranderen in een tweesporenbeleid.

Tweesporenbeleid
Enerzijds wordt de aanvraag voor de toetreding van het IJsselland tot het Erasmus MC ingediend bij de NZa en de ACM. Anderzijds werken het Erasmus MC en het Havenziekenhuis samen aan een plan om het Havenziekenhuis om te vormen tot een poliklinisch centrum, als onderdeel van de toekomstige nieuwe ziekenhuisorganisatie.

In de komende periode is er intensief contact met verwijzende  huisartsen om tot een goede invulling van het aanbod op locatie Havenziekenhuis te komen. Patiënten kunnen in de komende periode gewoon bij het Havenziekenhuis terecht voor afspraken, opnames en operaties.
 
Heeft u vragen over de fusieverkenning, neem dan contact op met Externe Zorgrelaties, huisarts@erasmusmc.nl, of 010 -7040508.