... / ... / ... / ... / Nieuwsbrief december 2016 / Farmacogenetica; ‘medicatie op maat’

Farmacogenetica; ‘medicatie op maat’

Over- of onderdosering van medicatie kan ernstige gevolgen hebben voor de patiënt. Of hier sprake van is, hangt samen met het zogenaamde geneesmiddelenmetabolisme van de patiënt. Screening op relevante genetische polymorfismen ter voorspelling van de kans op over-of onderdosering en daarmee bijvoorbeeld bijwerkingen kan daarom waardevol zijn.

capsulesInter-individuele variatie in geneesmiddelenmetabolisme kan problematisch zijn voor het vaststellen van de juiste therapie voor een patiënt. Naast co-medicatie, onderliggende ziekten (lever/nierfunctie) en bepaalde omgevingsfactoren (oa roken), wordt het geneesmiddelenmetabolisme beïnvloedt door de aangeboren capaciteit om geneesmiddelen om te zetten of af te breken. De aanwezigheid van verschillende varianten van enzymen zorgen ervoor dat bepaalde patiënten een lagere of juist hogere omzettingssnelheid hebben voor bepaalde geneesmiddelen.

De afdeling klinische chemie van het Erasmus MC is een internationaal expertisecentrum voor Farmacogenitica en biedt hoogwaardige kwaliteit op het gebied van onderzoek naar meer dan 20 verschillende enzymen. Testen worden wekelijks uitgevoerd en de uitslag wordt binnen 1-2 weken aan de verwijzer gerapporteerd.

Meer informatie over de enzym testen en het aanvraagformulier diagnostiek zijn te vinden op www6.erasmusmc.nl/farmacogenetica. Voor een intercollegiaal consult kunt u contact opnemen met  klinisch chemicus en hoogleraar farmacogenetica  Ron van Schaik, 010-70 33 119 of 010-70 33 543.