... / ... / ... / ... / Nieuwsbrief juni 2017 / Pijnsyndroom blijkt meetbaar

Pijnsyndroom blijkt meetbaar

Onderzoekers van het Centrum voor Pijngeneeskunde van het Erasmus MC hebben een methode ontwikkeld waarmee het Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS)voor het eerst objectief aangetoond kan worden in bloedmonsters. Hierbij wordt de activiteit van ontstekingscellen gemeten.

pijnPosttraumatische dystrofie
CRPS, ook wel bekend als posttraumatische dystrofie, is een complicatie die kan optreden na een operatie of een ongeluk. Jaarlijks krijgen ongeveer 4.000 patiënten dit verschijnsel. Zij hebben veelal continu pijn.

Onduidelijk
Lang is onduidelijk geweest waardoor dit syndroom ontstaat. Er bestaat zelfs discussie in de medische wereld over de vraag of het wel een fysieke aandoening betreft. Prof. Frank Huygen: "Tot nu toe kon de diagnose alleen subjectief gesteld worden. Dat gebeurde op basis van symptomen waarmee de patiënt zich presenteert. Dat de ontstekingsactiviteit in het bloed nu objectief kan worden gemeten, is in zekere zin ook een mate van erkenning voor de patiënt. Die voelt zich namelijk niet altijd begrepen."

Verwijzen
Patiënten met verdenking CRPS kunnen verwezen worden naar het centrum voor Pijngeneeskunde. Patiënten met CRPS worden met voorrang gezien, de wachttijd is dus beperkt.  Verwijzen kan via ZorgDomein.