... / ... / Patiëntenzorg / Deelname aan onderzoek

Deelname aan onderzoek

Procedure en bezwaarmogelijkheden

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om meer kennis op te doen en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Uiteindelijk komt dit de patiënt ten goede. Er wordt nauwgezet op toegezien dat het onderzoek op een verantwoorde manier gebeurt.

Hiervoor zijn strikte normen gesteld. De onderzoeker heeft de plicht iedere patiënt uitvoerig te informeren over de aard van het onderzoek, het te verwachten nut waaruit de medewerking zal bestaan en of die medewerking belastend is. De keuze is dan aan u: instemmen met deelname aan het onderzoek of weigeren. Welke beslissing u ook neemt, het heeft geen nadelige gevolgen voor de behandeling. 

Het komt ook regelmatig voor dat men achteraf wetenschappelijk onderzoek wil doen met de gegevens die tijdens uw verblijf in het Erasmus MC zijn verzameld. Bijvoorbeeld om na te gaan of de uitgevoerde behandeling niet op een andere wijze tot dezelfde resultaten kan leiden. Zo'n onderzoeksvraag komt vaak pas als uw behandeling in het Erasmus MC al lang achter de rug is.

onderzoek

Bijvoorbeeld op basis van een nieuwe wetenschappelijke ontdekking of op basis van ervaringen elders. Wij moeten uw toestemming vragen wanneer uw gegevens voor een dergelijk onderzoek aan een ander dan uw arts of diens medewerkers moeten worden verstrekt. Wanneer alleen de gegevens van uw aandoening of behandeling worden verstrekt, zonder dat de onderzoekende instantie uw indentiteit te weten komt, gaan wij ervan uit dat u hiertegen geen bezwaar heeft.