... / ... / Vaccinaties / reisadvies / Vaccinaties omdat u patient bent

Vaccinaties omdat u patient bent

Soms kan het nodig zijn om aanvullende vaccinaties te krijgen omdat u een (chronische) ziekte heeft. Vaak staan deze vaccinaties los van een eventuele reis en heeft u deze ook nodig als u gewoon in Nederland blijft. Samen met uw behandelaar stemmen wij af welke vaccinaties in uw geval van toepassing zijn. Sommige behandelaren en afdelingen vaccineren hun patiënten zelf, andere afdelingen hebben deze zorg en voorlichting aan de Vaccinatie- en Reizigerspolikliniek uitbesteed.

Kijk op de pagina voor patiënten voor algemene informatie. Let op: u dient de vaccinaties op ons spreekuur contant of per pin te voldoen. Meestal vergoed uw verzekering de vaccinaties.

Toelichting op de belangrijkste vaccinaties
Hieronder lichten wij enkele vaccinaties toe die bij patiënten (kunnen) worden toegediend. Overleg met uw behandelaar, huisarts en/of de Vaccinatie- en Reizigerspoli welke vaccinaties voor u van toepassing kunnen zijn.

Griepvaccinatie (jaarlijks)
De jaarlijkse griepvaccinatie is voor veel chronisch zieken sterk aanbevolen. Griep (Influenza), komt jaarlijks in Nederland voor en zien we vooral terug in de wintermaanden. Omdat het virus iedereen jaar weer verandert, kan men ieder jaar griep krijgen. Chronisch zieken zijn vaak gevoeliger voor de griep, een vaccinatie kan hen extra bescherming bieden. De jaarlijkse griepvaccinatie vindt meestal via uw huisarts plaats.

Haemophilus influenza type B
De Haemophilus influenza type B (Hib)-bacterie wordt door veel gezonde mensen bij zich gedragen in de neus/keelholte. Wanneer de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel terecht komt kan dit ernstige infecties geven. Door de invoer van de Hib vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma (1993) is het aantal gevallen van ernstige infecties sterk gedaald. Voor (bijvoorbeeld) mensen zonder milt of bij een niet goed werkzame milt door diverse bloedziekten kan de Haemophilus influenza B bacterie plotseling voor een ernstige ziekte zorgen. Zij hebben dus baat bij een eenmalige vaccinatie.

Pneumokokken
De Streptococcus pneumoniae bacterie, ook wel de pneumokok genoemd, kan net als de Haemophilus influenza type B (zie hierboven) een infectie van de bloedbaan of het zenuwstelsel geven. Er bestaan vele subtypen van de pneumokok. Bij veel mensen komt ook deze bacterie in de neus/keelholte voor. Ook de pneumokok kan net als de Hib (zie boven) ernstige infecties veroorzaken wanneer een deel van het afweersysteem, bijvoorbeeld de milt, niet goed werkt. De pneumokkenvaccinatie wordt meestal in 2 delen gegeven en dient meestal iedere 5 jaar herhaald te worden.