U bent student

Vanaf 18 februari 2019 zijn wij verder gegaan als Travel Clinic Erasmus MC.

De nieuwe locatie bevindt zich naast de hoofdingang van het Erasmus MC op Zimmermanweg 7. Wij zijn dan bereikbaar op telefoonnummer 010 - 704 5050.

Kijk voor meer informatie op de website van Travel Clinic Erasmus MC.

Vaccinatie Hepatitis B:
In samenwerking met het Onderwijs Service Centrum (OSC) van het Erasmus MC roepen wij bepaalde groepen studenten op voor de Hepatitis B vaccinatie. Dit gebeurt in principe in het eerste jaar van de studie. Het schema voor vaccinatie is op tijdstip 0, 1 maand na de eerste vaccinatie en 6 maanden na de eerste vaccinatie. U krijgt dus in totaal 3 prikken. Ongeveer 4-6 weken na de laatste vaccinatie moet de anti-HBs titer gecontroleerd worden. Dit doen wij met een bloedafname. De uitslag moet goed bewaard worden voor latere stages, co-schappen en werk. LET OP: als u buiten het reguliere schema gevaccineerd wordt of een titer laat controleren, moet u zelf de kosten betalen. In overleg kan hiervan afgeweken worden. Informatie ontvangt u via het OSC.

Opvragen anti-HBs titer uitslag:
Na de bloedafname voor een anti-HBs titer (zie hierboven), geven we meestal binnen enkele weken een titeruitslag. Deze wordt per e-mail aan u doorgegeven. Indien u op een later moment niet (meer) over deze gegevens beschikt, dan kan de uitslag worden opgevraagd. Dit geldt alleen voor afnames na medio 2012; is er bloed afgenomen voor deze periode, dan kunt u terecht bij de dienst ARBO en milieu. U kunt de uitslag opvragen via dit mailadres. Heeft u een papieren versie nodig dan kunt u een afspraak maken en zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht.

Mantouxtest:
Voor bepaalde groepen studenten wordt eenmalig tijdens de studie een Mantouxtest aangeboden. Wij roepen studenten in samenwerking met het Onderwijs Service Centrum (OSC) op. Informatie ontvangt u via het OSC.

Rol van de ARBO:
Zaken die te maken hebben met werk in het Erasmus MC (en dus ook: indiensttreding, periodieke keuring en (jaarlijkse) griepvaccinatie) worden gecoördineerd door de dienst ARBO en milieu van het Erasmus MC.  Ook een tussentijdse mantoux test (tuberculose) wordt uitgevoerd door de ARBO. Studenten die terugkomen van een stage in het buitenland moeten voor hun mantoux test contact opnemen met de dienst ARBO en milieu.