U bent patiënt

Vanaf 18 februari 2019 zijn wij verder gegaan als Travel Clinic Erasmus MC.

De nieuwe locatie bevindt zich naast de hoofdingang van het Erasmus MC op Zimmermanweg 7. Wij zijn dan bereikbaar op telefoonnummer 010 - 704 5050.

Uw behandelend arts heeft u verwezen naar de Travel Clinic Erasmus MC of u heeft onze website zelf gevonden. Als patiënt van het Erasmus MC kunt u bij ons terecht voor uw vaccinaties. Wij kunnen u vaccinaties voor uw reis geven, maar ook vaccinaties die u nodig heeft vanwege uw ziektebeeld. Met uw toestemming kunnen wij meelezen in het patientendossier.  Hierdoor kunnen wij u een goed advies over vaccinaties en uw eventuele reis geven. Wij kunnen ook overleggen met uw behandelaar als dit nodig is. Soms komt u van ver en wilt u na uw afspraak met de specialist snel bij ons terecht; wij proberen dit altijd voor u te regelen.

Patiëntengroepen:
Bij de Travel Clinic Erasmus MC zien wij meerdere groepen patiënten. In dit overzicht ziet u enkele voorbeelden. Overleg met uw behandelend arts of een bezoek aan onze polikliniek voor u zinvol kan zijn.

  • HIV positieve patiënten: HIV zorgt ervoor dat het afweersysteem onderdrukt wordt. Hierdoor bent u vatbaarder voor infecties, maar kan het ook noodzakelijk zijn om rekening te houden met vaccinaties die u wel of niet veilig kunt krijgen. HIV is goed te behandelen, daardoor komt ernstige onderdrukking van het afweersysteem steeds minder vaak voor. Als u voor de reis malariamedicijnen nodig heeft, zullen wij controleren of dit samen met uw HIV-medicijnen gebruikt mag worden.
  • Patiënten met auto-immuunziekten (zoals M. Crohn, Colitis Ulcerosa, Reumatoïde artritis, Psoriasis en SLE) en patiënten met een orgaantransplantatie: bij auto-immuunziekten valt het lichaam zijn/haar eigen cellen aan. Als u een orgaantransplantatie heeft gehad wil uw behandelend arts voorkomen dat uw lichaamseigen cellen het donororgaan aanvallen. Uw behandelend arts gebruikt afweer onderdrukkende medicijnen om dit tegen te gaan. Hierdoor bent u vatbaarder voor infecties, maar kan het ook voorkomen dat u minder goed reageert op vaccinaties. Sommige vaccinaties kunnen er zelfs voor zorgen dat u ziek wordt. Het (tijdelijk) onderbreken of verminderen van uw medicatie kan een reden zijn om u te verwijzen naar onze polikliniek. Uw lichaam reageert dan beter op onze vaccins. We kunnen u ook specifieke adviezen geven over bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica.
  • Patiënten met kanker of bloedziekten:  doordat u kanker heeft of specifieke afwijkingen in uw bloed, kan het nodig zijn om extra vaccinaties te halen. Bij o.a. mensen met sikkelcelziekte is de functie van de milt (dit orgaan heeft een belangrijke functie in uw afweer) verstoord. Met o.a. de pneumococcenvaccinatie kan een ernstig ziektebeloop u wellicht bespaard worden. Door gebruik van chemotherapie kan uw afweer onderdrukt zijn. Indien uw ziekte het toelaat en u op reis wilt, bent u bij ons aan het juiste adres voor advies op maat.

Vergoedingen van uw vaccinaties door de zorgverzekeraar:

  • Vaccinaties die u specifiek nodig heeft voor uw ziektebeeld (bijvoorbeeld: Pneumococcenvaccinatie of Haemophilus influenza B) kunnen wij vaak direct declareren bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben hiervoor afspraken met de specialisten in het Erasmus MC. 
  • Vaccinaties die u haalt voor een reis – én waar gezonde mensen ook voor in aanmerking komen – dient u zelf te betalen. Soms kunt u deze vaccinaties bij uw zorgverzekeraar declareren als uw aanvullend pakket dit toelaat.

Hoe gaat het in z’n werk:

  • U maakt telefonisch een afspraak bij ons. Of wij nemen contact op met u omdat we een consult hebben ontvangen.
  • U komt op ons spreekuur en wordt geholpen door één van onze artsen of verpleegkundigen. Soms kunt u meteen gevaccineerd worden, soms spreken we af dat u op een later tijdstip terug komt (o.a. omdat we willen overleggen met uw arts, omdat we aanvullend onderzoek moeten afwachten of omdat het verstandiger is om op een ander moment te vaccineren).
  • U betaalt nooit consultkosten, maar als u vaccinaties ontvangt die een gezonde reiziger ook zou ontvangen, dan betaalt u deze tijdens het consult.
  • We koppelen het advies en de vaccinaties terug aan uw behandelend arts.