... / ... / Research / studie cabazitaxel versus vinflunine

studie cabazitaxel versus vinflunine


Het Erasmus MC start dit najaar in samenwerking met de Spaanse onderzoeksgroep SOGUG en een drietal Nederlansdse ziekenhuizen een klinisch wetenschappelijk vergelijkend onderzoek met twee nieuwe chemotherapeutische middelen; vinflunine en cabazitaxel.

Doel is de overleving van patiënten met uitgezaaid blaascarcinoom verder te verbeteren. De studie zal samen met een Spaans centrum vanuit het Erasmus MC worden gecoördineerd. Zie voor meer informatie ook de website van de 'Dutch Uro-Oncology Studygroup' ( www.stichtingduos.nl ).