... / ... / ... / ... / Anatomie / Zaadbal

Zaadbal

De zaadballen van de volwassen man hebben een volume van ongeveer 20 milliliter. De zaadballen liggen in de balzak (scrotum) en hangen als het ware buiten het lichaam. Dit is noodzakelijk, omdat de zaadproductie het beste gaat wanneer de temperatuur lager (34°C) is dan de lichaamstemperatuur (37°C). Het is eigenlijk niet goed duidelijk, waarom dit zo is. De zaadbal bestaat voornamelijk uit buisjes. De zaadbal is onderverdeeld in kwabjes

Kwabjes
Elke zaadbal is onderverdeeld in 250 kwabjes, die elk 1 tot 4 buisjes bevatten met een lengte van wel 80 centimeter per buisje. Uiteindelijk komen deze buisjes samen, terwijl slechts 5 tot 10 buisjes zich voortzetten in de kop van de bijbal om zich daar te verenigen tot uiteindelijk 1 buis. De wand van de buisjes in de zaadballen wordt gevormd door steuncellen (sertolicellen) en door zich ontwikkelende zaadcellen.

Sertolicel 1000x vergroot met zaadcellen

Testosteron
Buiten de buisjes bevinden zich de cellen die testosteron maken (=Leydigcellen). Zij maken slechts 5% van het totale volume van de zaadbal uit. Verder bevinden zich buiten de buisjes de aan- en afvoerende bloedvaatjes.

Bloedvoorziening
Om de zaadballen zit een zeer gevoelig kapsel. De zaadballen worden van bloed voorzien door slagaders, die vanuit de buikholte komen. Het bloed wordt afgevoerd via aders, die uiteindelijk uitmonden in de onderste holle ader, die ook in de buik ligt en de belangrijkste toevoer vormt van bloed naar het hart. De bloedvaten naar en van de zaadbal en de zaadleider lopen dicht bij elkaar in een soort weefselstreng. Aan de zaadballen zit ook nog een spier, die er voor zorgt dat de zaadballen naar boven getrokken kunnen worden, zoals gebeurt in geval van te lage buitentemperatuur. Een te koude zaadbal is ook niet goed voor de vorming van zaadcellen.