... / ... / ... / ... / Aandoeningen / Zaadlozingsstoornissen

Zaadlozingsstoornissen

Retrograde zaadlozing
De zaadlozing kan uitblijven doordat het sperma de 'verkeerde' kant opgaat, naar de blaas (retrograad), of omdat er geen zaadlozing plaats vindt (= anejaculatie). Bij de retrograde zaadlozing sluit de blaashals zich niet of onvoldoende en kan het sperma ontsnappen naar de blaas. Meestal wordt dit veroorzaakt door een zwakke blaashals, bijvoorbeeld door medicijngebruik of door een blaas- of prostaatoperatie. Ook neurologische ziektes en suikerziekte kunnen leiden tot retrograde zaadlozing. De man ervaart wel een orgasme, maar er komt geen of zeer weinig sperma uit de penis.
Onderzoek van de urine na de zaadlozing is nodig om de diagnose retrograde zaadlozing te kunnen stellen. Vaak kan met succes de zaadcellen uit de urine worden gehaald in het laboratorium en worden gebruikt voor inseminatie.
De zaadlozingsreflex kan afwezig zijn als gevolg van een neurologische ziekte, zoals bijvoorbeeld een dwarslaesie. Ook bij mannen met multiple sclerose of suikerziekte kan de zaadlozing ontbreken. Zelden zijn psychische factoren de oorzaak van het uitblijven van de zaadlozingsreflex.
De stress van het uitblijven van de zwangerschap kan soms problemen veroorzaken met de zaadlozing: soms komt die te snel of blijft die achterwege. Vooral de druk om te moeten presteren, kan problemen veroorzaken en het plezier van een zaadlozing doen verminderen. De problemen zijn meestal tijdelijk.

Behandeling van zaadlozingsstoornissen
Zaadlozingsstoornissen kunnen het gevolg zijn van neurologische ziektes, operaties in het verleden of medicijngebruik. Met name bij mannen met een ruggemergbeschadeging (=dwarsleasie) en diabetes patienten kunnen een afwezige zaadlozing hebben. Soms vindt de spermalozing wel plaats maar verdwijnt het zaad naar de blaas en wordt het later uitgeplast. Een urine-onderzoek na een zaadlozing kan deze diagnose bevestigen. Doorgaands is het mogelijk levende zaadcellen uit de urine te halen voor inseminatie of reageerbuisbevruchting. Wel moet hiervoor de zuurgraad van de urine met medicijnen worden verhoogd of de blaas te voren worden gespoeld met een zaadcelvriendelijke vloeistof, ingebracht via een kleine catheter.

Indien de zaadlozingsreflex ontbreekt kan deze met behulp van vibratie technieken of met stroomstootjes (electro-ejaculatie) worden opgewekt. Vibratie is een eenvoudige techniek die ook goed thuis kan worden toegepast. Electro-ejaculatie moet in het ziekenhuis plaatsvinden en werkt vrijwel altijd.  Electro-ejaculator

Nadeel is dat bij mannen met een intact zenuwstelsel de ingreep in narcose moet plaatsvinden in verband met pijn. De kwaliteit van de zaadcellen is nogal wisselend en onder meer afhankelijk van de zaadbalfunctie en de functie van de spermaklieren. Met name als er regelmatig ontstekingen van de urine en de geslachtsklieren optreedt kan dit een ongunstige invloed hebben op de spermakwaliteit.