... / ... / ... / ... / Aandoeningen / Primaire Ciliaire Dyskinesie

Primaire Ciliaire Dyskinesie

Zijn er mogelijkheden?
Onvruchtbaarheid kan een belangrijk probleem zijn voor patiënten met PCD. Hieronder een overzicht van Dr. R.F.A. Weber, internist-endocrinoloog / androloog aan de afdeling Andrologie van het Erasmus MC Rotterdam. In dit overzicht wordt, aan de hand van kennis over de normale anatomie (zie tekening) en de normale fysiologie van de voortplantingsfuncties van de man, stilgestaan bij die functies die bij mannen met PCD gestoord (kunnen) zijn. Verder zal kort besproken worden welke mogelijkheden voor behandeling er op dit moment zijn.

Hier vindt u de rest van dit overzicht in PDF over Primaire Ciliaire Diskinesie en vruchtbaarheid.