... / ... / ... / ... / Aandoeningen / Niet ingedaalde zaadbal

Niet ingedaalde zaadbal

Cryptorchisme (niet ingedaalde zaadballen)
Bij ongeveer 2-3% van de jongens zijn direct na de geboorte 1 of beide zaadballen nog niet ingedaald in de balzak. Vaak treedt alsnog een spontane indaling op in het eerste levensjaar. Op volwassen leeftijd is bij ongeveer 1% van de mannen sprake van een niet-ingedaalde zaadbal. De oorzaak van dit probleem is niet bekend, maar vermoed wordt dat genetische factoren en milieu-invloeden tijdens de zwangerschap een belangrijke rol spelen. 
Niet-ingedaalde zaadballen vertonen vaak tekenen van een aanlegstoornis, die soms ook in de andere goed ingedaalde zaadbal worden teruggevonden.

Gevolgen van niet-ingedaalde zaadballen
Een dergelijke aanlegstoornis heeft 3 belangrijke gevolgen:
1. de indaling is onvolledig
2. de spermaproductie is verminderd
3. er is een licht verhoogde kans op zaadbalkanker.

Vruchtbaarheid
De vruchtbaarheid van mannen met een enkelzijdig niet-ingedaalde zaadbal is meestal behoorlijk: 60-70% blijkt in staat op de natuurlijke weg vader te worden. Bij dubbelzijdig niet-ingedaalde zaadballen is dit slechts 30%. Nog onduidelijk is of een vroegtijdige operatie de vruchtbaarheidskansen later vergroot.

Zaadbalkanker
Zaadbalkanker komt voor bij 2-3% van de jonge mannen met een niet-ingedaalde zaadbal: daarom is het belangrijk om de zaadbal operatief in de balzak te brengen, zodat deze goed te voelen is. Als er afwijkingen in de zaadbal ontstaan, kan dit zo vroegtijdig ontdekt worden. De genezingskansen zijn dan meestal goed. Na behandeling van zaadbalkanker is de vruchtbaarheid meestal verminderd door verschillende factoren:

  • de overgebleven zaadbal heeft een aanlegstoornis;
  • de chemotherapie heeft de zaadbalfunctie aangetast;
  • een lymfeklieroperatie heeft de zenuwen beschadigd die verantwoordelijk zijn voor de zaadlozingsreflex, zodat de zaadlozing ontbreekt of plaats vindt naar de blaas in plaats van naar buiten. Belangrijk is om van tevoren sperma-onderzoek te verrichten en zaadcellen in te vriezen.

Behandeling van niet-ingedaalde zaadballen
Cryptorchisme kan soms succesvol worden behandeld met een microchirurgische operatie in een gespecialiseerd centrum.