... / ... / ... / Plasklachten / Urine retentie

Urine retentie

slappe blaas


Urine retentie
(slappe blaas) of residuvorming is een toestand waarbij de urineblaas niet meer leeg geplast kan worden. Normaal moet er na het plassen niet meer dan 100 ml in de blaas achterblijven en moet een plas niet groter zijn dan 500 ml. De belangrijkste oorzaken zijn overrekte blaaswand (bijv. na verdoving met ruggenprik of door plasbuisverstopping bij goedaardige prostaatvergroting) en schade aan de blaaszenuwen na gynaecologische operaties van lage ruggenmerglesies. De behandeling van een urineretentie of residuvorming is in eerste instantie is het ledigen van de blaas. Verder onderzoek zal dan uitwijzen wat de oorzaak en de gevolgen zijn van deze urineretentie. Een aangepaste behandeling kan dan voorgesteld worden. Bijvoorbeeld zelfcaterisatie, uitpellen van de prostaat  of sacrale neuromodulatie

 Illustratie bij sacrale neuromodulatie

Fig. 4: De blaaspacemaker bij overactieve of slappe blaas.