... / ... / ... / Plasklachten / Urine incontinentie

Urine incontinentie

Inleiding

Incontinentie is het ongewilde verlies van urine. Hoeveel mensen in Nederland incontinent zijn, is niet precies bekend. De meeste schattingen geven aantallen aan van 600.000 -700.000. Met deze aantallen mag het duidelijk zijn dat ieder van ons er vroeg of laat mee te maken krijgt. Door schaamte is het vaak zo dat iemand die incontinent is er alles aan zal doen om dat voor de omgeving verborgen te houden. Men schaamt zich ervoor; denkt dat iedereen het ziet of ruikt. Berusten in het feit dat men incontinent is hoeft echter niet. Onderzoek door de huisarts of uroloog kan uitwijzen dat er in veel gevallen wel iets aan te doen is.