... / ... / ... / Kwaadaardige aandoeningen / MRI prostaat met mogelijkheid gerichte...

MRI prostaat met mogelijkheid gerichte prostaatpunctie

Informatie voor verwijzers
 
Doel
Het aanbieden van een 3T multiparametrische MRI van de prostaat en de mogelijkheid tot gerichte prostaatpunctie op verdachte MRI gebieden in de prostaat  m.b.v. MRI-TRUS fusie  techniek.


Korte uitleg
In veel gevallen kan een MRI van de prostaat, mits goed uitgevoerd en beoordeeld, een aanwijzing geven voor het bestaan van een relevante prostaatkanker. Sinds enige tijd bestaat er een techniek die deze MRI beelden kan samenvoegen met de TRUS beelden verkregen tijdens de prostaatbiopten. Daarmee kunnen gerichte prostaatbiopten genomen worden van de op MRI verdachte gebieden met behulp van de TRUS, zonder dat er een complexe methode in de MRI-scanner hoeft plaats te vinden. De problemen ten aanzien van onderdiagnose, zouden ten dele ondervangen kunnen worden door op indicatie een MRI te verrichten en eventueel aanvullende MRI-TRUS fusie biopten.
Tevens wordt de mogelijkheid tot het alleen verrichten van een MRI en/ of verrichten van een MRI met systematische biopten aangeboden.
 
Voor wie?
Deze vorm van biopteren is met name bedoeld voor mannen met een eerdere negatieve prostaatpunctie waarbij een hoge verdenking op de aanwezigheid van prostaatkanker is blijven bestaan of mannen waarbij verdenking van progressie op een eerder gediagnostiseerd prostaatcarcinoom bestaat, maar die niet kan worden bewezen met systematische prostaatpunctie.
 
Procedure
Indien u een patiënt wilt verwijzen  kunt u het aanmeldformulier invullen (link onderaan deze pagina). Vervolgens zal patiënt worden opgeroepen voor een afspraak. Deze one-stop-shop procedure wordt voorlopig alleen uitgevoerd op dinsdagen. Patiënt zal op dezelfde dag de MRI en eventuele prostaatpunctie ondergaan. Een week na de procedure worden de resultaten in een multidisciplinair overleg besproken en een conclusie en advies opgesteld. Uw als verwijzer ontvangt de resultaten vervolgens per email. (Bij geen voorkeur voor de one-stop-shop bieden wij ook de mogelijkheid te kiezen voor 2 aparte afspraken: een MRI op een willekeurige dag en 2 weken later, indien nodig, de bioptafspraak. Dit in verband met de groeiende wachttijd).


Wetenschappelijk onderzoek
De gegevens die hieruit vrijkomen hebben een wetenschappelijke waarde. Patiënten kunnen derhalve door ons benaderd worden voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Aanmelding
Eventueel na telefonisch overleg met de radioloog dr. I.G. Schoots of de uroloog Prof .dr. C.H. Bangma in het Prostaatcentrum Zuid west Nederland in het Erasmus MC. (telefoonnummers staan vermeld op aanmeldformulier). E mailadres: prostaatcentrum@erasmusmc.nl
 

 

Aanmelding

Via volledig invullen van het aanmeldformulier.