... / ... / ... / Kwaadaardige aandoeningen / Wélke zorg hoort wáár thuis?

Wélke zorg hoort wáár thuis?

Een groot deel van de urologische patiëntenzorg betreft oncologie, ofwel kwaadaardige aandoeningen. Elke uroloog zal hiermee in meer of mindere mate worden geconfronteerd. Voor veel aandoeningen geldt dat ze door elke uroloog ontdekt kunnen worden en nader in kaart gebracht.  Enkele veel voorkomende tumorsoorten kunnen door de uroloog in de algemene praktijk worden behandeld waarna de controles ook bij deze dokter plaatsvinden.
Zeldzamere vormen van kanker of behandelingen waarbij een speciale expertise is vereist, vragen om behandeling in  een centrum. De afdeling urologie van het Erasmus MC is op een aantal gebieden verwijscentrum. Soms regionaal, soms buitenregionaal. Als samenwerking van meerdere specialismen nodig is of wordt verwacht , zal worden verwezen naar de locatie Daniel den Hoed, gelegen in het zuidelijk deel van Rotterdam. (Na voltooiing van de nieuwbouw wel ter plaatse van de huidige centrumlocatie van het Erasmus MC.


Hieronder geven we een overzicht van de tumorsoorten waarvoor de afdeling urologie van het Erasmus MC expertisecentrum is.

 

Erasmus MC (Cen trum locatie, vroeger Dijkzigt):
- Nierkanker: kijkoperaties (laparoscopie) en waar nodig robotchirurgie voor kleine, centraal in de nier gelegen tumoren, of bij grote tumoren waar samenwerking met de vaatchirurg of de transplantatiechirurg vereist is om niersparend te opereren.

- Blaaskanker. Diagnostiek en behandeling via de plasbuis (TUR blaas) vindt in elk algemeen ziekenhuis plaats. Pas daarna is duidelijk om soort welke tumor het gaat. Voor agressievere, spier-invasieve tumoren is vaak blaasverwijdering noodzakelijk. De indicatie voor deze ingrijpende behandeling wordt besproken in te tumorwerkgroep urologische tumoren.
In Nederland is recent besloten dat blaasverwijderingen alleen in ziekenhuizen mogen plaatsvinden waar minstens 10 patiënten per jaar op deze wijze worden behandeld. In het Erasmus MC worden per jaar meer dan 40 blaasverwijderingen voor een vorm van kanker verricht waarvan meer dan 30 voor blaaskanker.

- Urotheelkanker van de hogere urine wegen (uitgaande van binnenbekleding urinewegen) het gaat hierbij om een relatief zeldzame aandoening.

- Prostaatkanker. Van vragen over wel of niet laten onderzoeken tot elke vorm van prostaatkankerbehandeling of uitstel daarvan. Ook bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek of experimentele behandeling.
Vanaf 25 oktober 2010 vindt samenwerking met de afdeling urologie van het Sint Franciscus Gasthuis plaats, in het Prostaatcentrum zuidwest Nederland. Door deze samenwerking wordt topzorg geleverd door twee afdelingen urologie die landelijk bekend staan om hun kennis én kunde. Elke patiënt wordt de gelegenheid geboden volledig te worden geïnformeerd door een in prostaatkanker gespecialiseerd uroloog, een oncologieverpleegkundige en waar nodig diezelfde dag de radiotherapeut en/of de oncoloog. Over elke vorm van prostaatkankerbehandeling (of uitstel ervan) is voldoende kennis aanwezig en elke techniek kan u worden aangeboden als u ervoor in aanmerking komt. Van Da Vinci robot operatie, HIFU en brachytherapie tot de nieuwste uitwendige bestralingstechnieken en hormonale therapieën.

 

Erasmus MC - Daniel den Hoed:
- Blaaskanker: Blaasverwijdering inclusief blaassparende therapie met inwendige bestraling met Iridium (brachytherapie)

- Prostaatkanker: inwendige bestraling met Iridium ofwel HDR brachytherapie samen met de radiotherapeuten en Cyberknife bestraling ofwel robotgestuurde bestraling

- Zaadbalkanker
-Elke vorm van kanker waarbij een niet-urologische tumor de urinewegen aantast (bijvoorbeeld een darmtumor of baarmoederhalskanker.

- Peniskanker. Amputatie of meer beperkte chirurgie en schildwachtklierdetectie.
Elk stadium van peniskanker hoort gezien het zeldzame karakter in een centrum thuis.

 

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis:
Elke vorm van kanker op de kinderleeftijd dient naar een  centrum verwezen te worden. Urologische tumoren zijn zeldzaam en vragen vrijwel altijd een aanpak waarbij meerdere specialisten met elkaar samenwerken.