... / ... / ... / Uw dokter / Wim Kirkels

Wim Kirkels

Dr. W.J. Kirkels
Uroloog en staflid van de afdeling Urologie.

Wim Kirkels is uroloog en vanaf september 1990 werkzaam in het AZR, het latere Erasmus MC. Eerst als klinische fellow voor de Nederlandse kankerbestrijding (KWF), daarna als staflid verbonden aan de afdeling urologie in het Erasmus MC. Zijn werkterrein is met name de afdeling urologie locatie Daniel, waar wordt samengewerkt met de oncologisch chirurgen, de radiotherapeuten, gynecologen en internisten-oncologen voor multidisciplinaire behandelingen van kankerpatiënten.

Specialisme
Oncologische chirurgie, behandeling van prostaatkanker met brachytherapie samen met de radiotherapeuten.

Op het gebied van onderzoek is dhr. Kirkels betrokken bij meerdere wetenschappelijke projecten op het terrein van oncologische urologische aandoeningen.

Bereikbaar
E-mailadres: w.j.kirkels@erasmusmc.nl
Telefoon: 010-7040704
Bezoekadres: afdeling Urologie, kamer HS402, Erasmus MC
Centrumlocatie, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam
Postadres: Kamer AI 39, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam