... / ... / ... / Uw dokter / Paul Verhagen

Paul Verhagen

Dr. P.C.M.S. Verhagen
Uroloog en waarnemend hoofd van de afdeling Urologie.

Paul Verhagen is uroloog en waarnemend hoofd van de afdeling Urologie sinds 2005 en houdt zich met kanker van de urinewegen, met name nierkanker, en daarnaast met laparoscopie en steenchirurgie.

Specialisme
(Laparoscopische) behandeling van niertumoren.
Kijkoperaties van de nieren om tumoren te verwijderen.
Daarbij gaat het om het veilig en effectief verwijderen van een niertumor met minimaal ongemak voor de patiënt, zonder dat er onnodig gezond nierweefsel verloren gaat.
Verder ondersteunt hij trials voor de behandeling van alle urologische tumoren.

Op het gebied van onderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe technieken en methoden ligt zijn belangstelling in de moleculaire veranderingen bij prostaatkanker. Hij hoopt door zijn onderzoek bij te dragen aan het begrip hoe kanker kan ontstaan en daarmee aan een specifiekere en betere behandeling.

Bereikbaar
E-mail: p.verhagen@erasmusmc.nl
Telefoon: 010-7040704
Bezoekadres: afdeling Urologie, kamer Hs402, Erasmus MC
Centrumlocatie, Dr. Molewaterplein 40, 3015GD Rotterdam
Postadres: afdeling Urologie, kamer Hs402, Postbus 2040,
3000 CA Rotterdam