... / ... / ... / Algemeen / Wat doet de Uroloog?

Wat doet de Uroloog?

Meer informatie over de werkzaamheden van de Uroloog


Onderzoeken

Een heleboel mensen die met een gezondheidsprobleem bij de huisarts komen, hebben een probleem op urologisch gebied. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen met blaasontstekingen of incontinentie, maar ook aan mannen met impotentie of plasproblemen en jongens met een te nauwe voorhuid of bedplassen. De meeste huisartsen hebben dan ook een ruime ervaring met veel voorkomende urologische problemen. In veel gevallen is de huisarts dan ook de meest aangewezen figuur om urologische ziekten voor te leggen, temeer daar hij meestal ook goed op de hoogte is van de gang van zaken in het gezin van de patiënt; een aantal ziekten, zoals bijvoorbeeld impotentie of bedplassen, kunnen ook deels psychische oorzaken hebben, die bij een bezoek aan een (vreemde) uroloog niet altijd goed tot uiting komen.
Is de ziekte hardnekkig of betreft het een urologisch ingewikkeld of minder vaak voorkomend geval, of staat al snel vast dat er mogelijk een operatie in het verschiet ligt, dan kan de huisarts naar een uroloog doorverwijzen.

Een uroloog heeft in het algemeen spreekuur in een ziekenhuis. Meestal is er een keuze tussen meerdere ziekenhuizen of meerdere urologen, alhoewel een huisarts meestal met één uroloog regelmatig contact heeft en daar dan ook doorgaans naar verwijst. Er zijn rond de 200 urologen in Nederland. Over het algemeen zal de uroloog na een eerste gesprek en lichamelijk onderzoek vaak verder onderzoek afspreken (bloedonderzoek, urineonderzoek, Röntgenfoto's, blaasonderzoek) waardoor duidelijk wordt wat er precies aan de hand is. 

Behandelen
Als de diagnose is gesteld, dan wordt samen met de patiënt besproken óf een behandeling noodzakelijk is, en zo ja, welke behandeling. Sommige patiënten, vooral mannen met plasproblemen, denken dat de uroloog meteen begint de 'messen te slijpen' zodra de patiënt een voet over de drempel heeft gezet. Dat is niet zo. Gelukkig zijn er tegenwoordig voor een aantal ziekten ook simpele oplossingen of medicijnen voorhanden en kunnen de messen vaak in de lade blijven. Helaas zijn er ook altijd nog ziekten die slechts langs operatieve weg kunnen worden verholpen, maar ook hier heeft de techniek niet stilgestaan en kan vaak met een kleinere, minder belastende ingreep worden volstaan dan zo'n twintig jaar geleden. Vaak echter kan na nader onderzoek de patiënt worden gerustgesteld en is de gevonden 'afwijking' onschuldig en een behandeling niet nodig.

Preventie
Een kwaadaardige tumor (kanker) kan in een vroeg stadium over het algemeen goed worden behandeld, zodat de patiënt kan worden genezen. Dit geldt evenzeer voor kanker van nier, blaas, prostaat, penis en testikel. In een aantal gevallen kan het zinvol zijn om middels periodiek onderzoek te trachten deze 'vroege tumoren' op te sporen. Het gaat hierbij niet om echte preventie, waarbij een ziekte kan worden voorkomen, maar om zogenaamde vroege opsporing, met het doel om de eventueel aanwezige kanker te vinden als deze nog heel klein, en dus te genezen is. Met dit doel wordt op dit moment in de regio Rotterdam een bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker gedaan. Aangezien zoiets heel duur is en het vooralsnog onduidelijk is of het werkelijk lukt om op deze manier meer mannen te genezen, moet het proefonderzoek in Rotterdam uitwijzen of dit landelijk ingevoerd zou kunnen worden. Een dergelijke screening kan echter ook in niet-kwaadaardige gevallen nuttig zijn. Sommige mannen denken namelijk dat slechter plassen 'gewoon' bij de leeftijd hoort, met als mogelijk gevolg dat ze zich pas tot de huisarts wenden als het echt niet meer gaat en inmiddels beschadigingen van de blaas zijn opgetreden die niet meer terug te draaien zijn. Tevens heeft een bezoek aan de huisarts het voordeel dat deze dan de mogelijkheid heeft om de prostaat op mogelijke kanker te onderzoeken

 
 

Met dank aan Urolog. ©UROlog