... / ... / ... / ... / De polikliniek Andrologie / Wat is Andrologie?

Wat is Andrologie?

Meer informatie over het specialisme Andrologie

Andrologie is een specialisme, dat zich bezig houdt met de voortplantingsfuncties van de man.


Vruchtbaarheid
Verminderde vruchtbaarheid bij de man gaat meestal gepaard met afwijkingen aan het zaad. Dit kan betekenen: geen of weinig zaadvloeistof; geen of weinig zaadcellen; slecht of abnormaal bewegende zaadcellen; abnormaal gevormde zaadcellen; de aanwezigheid van ontstekingscellen; of de aanwezigheid van zogenaamde antistoffen.

Een duidelijke oorzaak voor deze sperma-afwijkingen wordt vaak niet gevonden. Soms is er sprake van een slecht of helemaal niet functionerende zaadbal (bijvoorbeeld na een doorgemaakte bof, geslachtsziekte, een meestal op de kinderleeftijd doorgemaakte behandeling aan de zaadballen omdat deze niet waren ingedaald in de balzak, blootstelling aan giftige stoffen of het gebruik van medicijnen). Soms vindt men in de balzak een spatader (varicocèle).


Seksualiteit
Seksuele problemen komen vaak voor bij met name oudere mannen en kunnen veroorzaakt worden door psychologische en lichamelijke factoren zoals stress, onzekerheid, relatie problemen, hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen, suikerziekte en medicijn gebruik.