... / ... / Over de afdeling / Over de afdeling Urologie

Over de afdeling Urologie

Missiestatement en audivisuele introductie van prof. dr. Bangma.

video_url

Video:

Download video intro Prof. BangmaDe missie
De afdeling Urologie van het Erasmus MC Rotterdam stelt zich als doel de zorg voor patiënten met urologische aandoeningen voortdurend te verbeteren door vindingen die voortkomen uit innovatief onderzoek. Daarbij draagt zij die kennis uit naar patiënten, studenten en beroepsbeoefenaars.

Opbouw en structuur
Er zijn vier sectoren binnen de afdeling, die de aandachtsgebieden binnen de urologie representeren. Deze zijn oncologische urologie, functionele en reconstructieve urologie, andrologie, en kinderurologie. De afdeling maakt het werk binnen deze aandachtsgebieden mogelijk door verschillende werkplaatsen, te weten de poliklinieken, klinische afdelingen, de laboratoria en het trialburo. Binnen deze structuur vindt de beste uitwisseling plaats tussen clinici en wetenschappers.


Zorg
De afdeling draagt de zorg voor patiënten met complexe problematiek en integreert noodzakelijkerwijs de expertise van vele specialisten op het hoogste niveau. Daarbij worden echtparen met vruchtbaarheidsproblematiek behandeld in het Voortplantingscentrum, en wordt incontinentie op basis van gynaecologische en neurologische ziekten behandeld in het Bekkenbodem en Incontinentie Centrum. Stoornissen in de kinderleeftijd worden gezien in het Sophia Kinderziekenhuis, en complexe behandelingen voor kanker vinden veelal plaats in de Daniel den Hoed Kliniek. Schokgolftherapie van steenvorming in de urinewegen speelt zich af in de dagbehandeling.


Vroege opsporing van kwaadaardige ziekten
De afdeling Urologie is gespecialiseerd in de vroege opsporing van kwaadaardige ziekten als kanker van de prostaat, blaas en teelballen. Voor het ontwikkelen van nieuwe merkstoffen maakt zij gebruik van uitgebreide bestanden met biomaterialen zoals bloed en urine, en de nieuwste apparatuur. Dankzij haar uitstekende nationale en internationale netwerken van wetenschappers, academische centra, en industrieën heeft de afdeling de beschikking over de modernste onderzoeksmethoden.


Opleiding en onderwijs
De afdeling Urologie verzorgt opleidingen voor basisstudenten Geneeskunde, verpleegkundigen, klinisch fysici en artsen die uroloog willen worden. Door regelmatige seminars en via publicaties en tijdschriften informeert zij de beroepsbeoefenaars. Jaarlijks organiseert de afdeling twee bijeenkomsten voor algemeen publiek en patiënten, waarbij ontwikkelingen en toepassingen over het voorkomen en het behandelen van urologische ziekten de revue passeren. 

Tot slot
De afdeling Urologie is een academische afdeling binnen een van de belangrijkste centra in Europa, het Erasmus MC. De afdeling neemt haar maatschappelijke  verantwoordelijkheid voor betere zorg hoog op door het verrichten van onderzoek en het leveren van onderwijs, nu, morgen en voor de volgende generatie.