... / ... / Uw dokter / Martijn Busstra

Martijn Busstra

Drs. M.B. Busstra
Uroloog en coördinator van de polikliniek Urologie.

Martijn Busstra is uroloog en sinds het begin van zijn medische opleiding in 1991aan het Erasmus MC verbonden en sinds 2006 coördinator van de polikliniek Urologie. Hij houdt zich bezig met patiëntenzorg, onderwijs en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek.

Specialisme
Diagnostiek naar en operatieve behandeling van kanker van de urinewegen zoals prostaat-, blaas- en niertumoren. Prostaatverwijderingen met behulp van de nieuwste laparoscopische technieken (kijkoperatie en operaties met de Da Vinci Robot), verwijdering van de blaas en blaasvervangende hersteloperaties.
Verder ondersteunt hij trials voor de behandeling van prostaat- en blaaskanker.

Voor de ontwikkeling van nieuwe technieken en methoden is er op het gebied van onderzoek een continue balans nodig tussen enerzijds vernieuwing en verbetering en anderzijds een kritische houding naar de veiligheid en wenselijkheid in de urologische praktijk. In de huidige, snelle ontwikkelingen op het gebied van de kijkoperatie blijft deze houding van essentieel belang. 
   
Bereikbaar
E-mailadres: m.busstra@erasmusmc.nl
Telefoon: 010-7040704
Bezoekadres: afdeling Urologie, kamer Ba204, Erasmus MC
Centrumlocatie, Dr. Molewaterplein 40, 3015GD Rotterdam
Postadres: afdeling Urologie, kamer Ba204,
Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam