... / ... / Uw dokter / Katja Wolffenbuttel

Katja Wolffenbuttel

Drs. K.P. Wolffenbuttel
Kinderuroloog

Katja Wolffenbuttel is kinderuroloog sinds 1996.
Haar aandachtsgebied is met name de behandeling
van complexe aangeboren afwijkingen van de in- en
uitwendige geslachtsorganen bij zowel jongens
als meisjes. Vaak werkt hj daarbij samen met
ndere specialismen zoals knderendocrinologen en
kinderchirurgen.

Specialisme
Algemene kinderurologische operaties, hypospadiecorrecties
en andere operaties aan in- en uitwendige
geslachtsorganen bij zowel jongens als meisjes.
Aangeboren afwijkingen in de geslachtsontwikkeling
worden sinds 2005 Disorders of Sexual Development
(DSD) genoemd (vroeger intersex). In veel gevallen is
bij de geboorte niet direct duidelijk of een baby een
jongen of een meisje is (ambigu genitaal). Mevr. Wolffenbuttel
maakt deel uit van het multidisciplinaire team dat DSD-kinderen
en adolescenten behandelt.
Samen met de afdeling Pathologie verricht zij onderzoek
naar zogenaamde biomarkers om het risico op het
ontstaan van kanker in de geslachtsklieren (teelbal en
eierstok) bij zowel DSD-patienten als jongens met niet
ingedaalde testikels nauwkeuriger te kunnen bepalen.

Bereikbaar
E-mailadres: secretariaat kinderurologie:
b.vandergraaf@erasmusmc.nl of n.verheij@erasmusmc.nl
Telefoon: 010-7036559
Bezoekadres: afdeling Kinderurologie, kamer SK1270,
Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis,
Dr. Molewaterplein 60, 3015 GJ Rotterdam
Postadres: afdeling Kinderurologie, kamer SK1270,
Postbus 2060, 3000 CB Rotterdam