... / ... / Uw dokter / Joop van den Hoek

Joop van den Hoek

Drs. J. van den Hoek
Kinderuroloog en hoofd Kinder-urologie van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis.

Joop van den Hoek is kinderuroloog sinds 1990 en hoofd
van de sector kinderurologie van het Sophia Kinderziekenhuis
van het Erasmus MC. Kinderurologie houdt
zich vooral bezig met de behandeling van aangeboren
afwijkingen van de urinewegen (nieren, urineleider,
blaas en plasbuis) en de geslachtsorganen.

Specialisme
Incontinentiechirurgie, kinderoncologische ingrepen
van nieren en blaas, reconstructieve ingrepen. De
behandeling van urine-incontinentie bij kinderen met
spina bifida. Daarnaast is hij betrokken bij kinderen met nier-
en blaaskanker en bij de poliklinische behandeling van
kinderen met incontinentie dat niet het gevolg is van
aangeboren afwijkingen. Deze kinderen worden in
ons ziekenhuis intensief getraind door een team van
experts waaronder een incontinentietherapeute en een
kinderbekkenfysiotherapeute.
Dhr. van den Hoek is geïnteresseerd in de lange termijn
effecten van behandelingen die op jonge leeftijd zijn
ingesteld. Daarom ziet hij nog steeds volwassenen
die op jonge leeftijd zijn behandeld maar nog steeds
verdere zorg en begeleiding nodig hebben.

Bereikbaar
E-mail secretariaat kinderurologie:
b.vandergraaf@erasmusmc.nl of n.verheij@erasmusmc.nl
Telefoon: 010-7036559
Bezoekadres: afdeling Kinderurologie, kamer SK1270,
Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis,
Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam
Postadres: afdeling Kinderurologie, kamer SK1270,
Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam