... / ... / Uw dokter / Fred van der Toorn

Fred van der Toorn

Drs. F. van der Toorn
Kinderuroloog  
 
Fred van der Toorn is kinderuroloog sinds 2004
en houdt zich bezig met de operatieve behandeling
van aangeboren afwijkingen van de urinewegen
en geslachtsorganen bij kinderen.

Specialisme
Algemene kinderurologische operaties, laparoscopische
operaties aan nieren en hypospadiecorrecties. De
laparoscopische nieroperaties zijn een pyelumplastiek in
verband met UPJ-stenose of een nefrectomie in verband
met een symptomatische afunctionele nier. De laparoscopische
procedure heeft bewezen zeer succesvol te zijn met een korte
opnameduur; de patiënt en ouder(s) kunnen vrijwel
altijd de volgende dag weer naar huis.
Daarnaast verricht de heer Van der Toorn onderzoek naar
de resultaten van hypospadiecorrecties. Hiertoe heeft
hij een landelijk onderzoek opgezet waaraan alle
Nederlandse kinderurologen deelnemen. Doel is te
onderzoeken welke operatietechnieken zorgen voor
het beste cosmetische resultaat, de minste kans op
complicaties en de beste plasfunctie.Bereikbaar

E-mailadres: secretariaat kinderurologie:
b.vandergraaf@erasmusmc.nl of n.verheij@erasmusmc.nl
Telefoon: 010-7036559
Bezoekadres: Sophia Kinderziekenhuis kamer SK1270,
Erasmus MC, Dr. Molewaterplein 60, 3015 GD Rotterdam
Postadres: Afdeling Kinderurologie, Sophia Kinderziekenhuis
kamer SK1270, Erasmus MC, Postbus 2060,
3000 CB Rotterdam.