... / ... / ... / Uw dokter / Drs. F. van der Toorn

Drs. F. van der Toorn

Kinderuroloog.

Drs. F. van der Toorn

Mijn naam is Fred van der Toorn, kinderuroloog sinds 2004. Naast algemene kinderurologische ingrepen houd ik mij vooral bezig met hypospadie operaties en laparoscopische (=kijk) nieroperaties. Deze kijkoperaties hebben als voordeel dat de kinderen sneller herstellen, korter in het ziekenhuis verblijven en de littekens zeer klein zijn.

Ik doe daarnaast onderzoek naar de resultaten van hypospadiecorrecties. Hiertoe is een landelijk onderzoek opgezet waaraan alle Nederlandse kinderurologen deelnemen. Wij hopen hiermee te onderzoeken welke operatietechnieken zorgen voor het beste cosmetische resultaat, de minste kans op complicaties en de beste plasfunctie.

Gespecialiseerd in: algemene kinderurologische operaties, laparoscopische operaties aan nieren en hypospadiecorrecties.

Bereikbaarheid: