... / ... / ... / Uw dokter / Dr. J.R. Scheepe

Dr. J.R. Scheepe

Kinderuroloog.

Dr. Jeroen P. Scheepe

Mijn naam is Jeroen Scheepe, kinderuroloog sinds 2001. Mijn aandachtsgebied is naast algenmene kinderurologie, de neuro-urologie, dat wil zeggen als de blaasspier en kringspier stoornissen vertonen door een gestoorde zenuwwerking, bijvoorbeeld bij spina bifida of multipele sclerose.

Ik doe in het laboratorium  basaal onderzoek naar de werking van de urineblaas bij een vernauwing van de plasbuis en test speciale medicamenten in de hoop de werking van de urineblaas in gunstige zin te beinvloeden.

Tegenwoordig worden nu ook bij kinderen Botox injecties in de blaasspier toegepast bij anderszins slecht te behandelen urineincontinentie. Daarnaast heb ik nog een apart spreekuur voor patienten met MS en plasklachten.

Gespecialiseerd in: algemene kinderurologische operaties, Botox injecties, hypospadiecorrecties en laparoscopische nieroperaties

Bereikbaarheid: